PNP liên kết Express Entry - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » PNP liên kết Express Entry

Canada công bố kết quả nhập cư tay nghề diện đề cử tỉnh bang PNP từ ngày 25 đến 29/7

Bốn tỉnh bang đã gửi thư mời các ứng viên diện tay nghề Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) nộp hồ sơ xin Thường trú nhân (PR) từ ngày 25 đến 29/7.

Canada mời 589 ứng viên trong đợt rút hồ sơ PNP diện liên kết Express Entry

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã gửi tổng cộng 589 Thư mời nộp hồ sơ (ITA) trong một đợt rút hồ sơ Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) liên kết Express Entry. IRCC đã tổ chức đợt rút hồ sơ Express Entry (EE) lần thứ 12 vào năm 2023. Các ứng viên cần số […]