PNP liên kết Express Entry - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » PNP liên kết Express Entry

Canada mời 589 ứng viên trong đợt rút hồ sơ PNP diện liên kết Express Entry

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã gửi tổng cộng 589 Thư mời nộp hồ sơ (ITA) trong một đợt rút hồ sơ Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) liên kết Express Entry. IRCC đã tổ chức đợt rút hồ sơ Express Entry (EE) lần thứ 12 vào năm 2023. Các ứng viên cần số […]