rút thăm hồ sơ Express Entry - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » rút thăm hồ sơ Express Entry

Canada mời 3750 ứng viên trong đợt rút hồ sơ Express Entry cuối tháng 9

Canada đã tổ chức đợt rút thăm Express Entry cho tất cả các chương trình vào ngày 28 tháng 9 năm 2022. Đây là đợt rút thăm thứ bảy cho tất cả các chương trình kể từ khi các đợt rút thăm Express Entry được khởi động lại vào ngày 6 tháng 7.   IRCC đã […]