sinh sống ở Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » sinh sống ở Canada

Những điều cần lưu ý để duy trì tình trạng cư trú ở Canada

Việc duy trì tình trạng cư trú cho phép những cá nhân đang tạm trú ở Canada có tình trạng cư trú hợp pháp trong thời gian chờ Bộ di trú IRCC xử lý hồ sơ của họ, nhằm kéo dài thời gian tạm trú.   Theo luật nhập cư Canada, tất cả các cư dân […]

Bảng xếp hạng 25 nơi tốt nhất để sinh sống ở Canada cho người nhập cư

Canada đã công bố Bảng xếp hạng mới về những nơi tốt nhất để sinh sống ở Canada. Ngoài là những nơi tốt nhất để định cư, đây cũng là những địa điểm phù hợp cho những người làm việc và học tập tại nhà. Trong danh sách, có đến hơn một nửa cộng đồng […]