Số An sinh xã hội Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Số An sinh xã hội Canada

Tất cả thông tin về Số An sinh xã hội Canada (SIN) mà người mới nhập cư cần lưu ý

Số An sinh xã hội (SIN) là dãy số được công dân, thường trú nhân, tạm trú nhân và người mới đến Canada sử dụng trong quá trình làm việc hoặc nhận các phúc lợi và dịch vụ theo quy định của chính phủ. Trẻ em từ 12 tuổi trở lên có thể nộp đơn […]