tăng chỉ tiêu nhập cư - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » tăng chỉ tiêu nhập cư

Bốn tỉnh Bang kêu gọi chính phủ Canada tăng số lượng người nhập cư

Với lý do thiếu hụt lao động trên khắp đất nước, các bộ trưởng nhập cư của Ontario, Alberta, Saskatchewan và Manitoba muốn gia tăng số lượng người nhập cư.  Bộ trưởng nhập cư các tỉnh bang Ontario, Alberta, Saskatchewan và Manitoba đã ký vào một lá thư thuyết phục Bộ trưởng Nhập cư Sean Fraser làm […]