tăng thời gian lưu trú cho Visa Cha mẹ và Ông bà lên 5 năm mỗi lần nhập cảnh - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » tăng thời gian lưu trú cho Visa Cha mẹ và Ông bà lên 5 năm mỗi lần nhập cảnh

Canada tăng thời gian lưu trú cho Visa Cha mẹ và Ông bà lên 5 năm mỗi lần nhập cảnh

Canada quyết định tăng thời gian lưu trú cho visa cha mẹ và ông bà lên 5 năm cho mỗi lần nhập cảnh. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Di trú có thể chỉ định các công ty bảo hiểm quốc tế cung cấp bảo hiểm cho những người xin Super Visa trong tương lai. IRCC […]