thành phố đáng sống Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » thành phố đáng sống Canada

Bảng xếp hạng 25 nơi đáng sống nhất tại Canada năm 2021

Vào đầu tháng 4/2021 vừa qua, Canada đã công bố Bảng xếp hạng 25 nơi đáng sống nhất tại Canada. Ngoài là những nơi tốt nhất để định cư, đây cũng là những địa điểm phù hợp cho những người làm việc và học tập tại nhà. Trong danh sách, có đến hơn một nửa cộng đồng […]