Vào đầu tháng 4/2021 vừa qua, Canada đã công bố Bảng xếp hạng 25 nơi đáng sống nhất tại Canada. Ngoài là những nơi tốt nhất để định cư, đây cũng là những địa điểm phù hợp cho những người làm việc và học tập tại nhà.

Trong danh sách, có đến hơn một nửa cộng đồng thuộc hai tỉnh bang Ontario và British Columbia (B.C). Đây là hai thành phố thuộc top những nơi đáng sống nhất tại Canada và thế giới. Ngoài ra, hai tỉnh bang này còn có cộng đồng người Việt sinh sống ở Canada rất đông đảo.

Ngoài ra, các tỉnh bang khác trong danh sách như SaskatchewanPrince Edward IslandNew Brunswick và Manitoba cũng là những nơi thu hút nhiều người nước ngoài định cư.

Dưới đây là Bảng xếp hạng 25 nơi đáng sống nhất tại Canada:

25. Tillsonburg, bang Ontario

Dân số: 17.184 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 122 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 18.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

24. Thác Niagara, bang Ontario 

Dân số: 93.698 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 124 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 102.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 12 người.

23. Sidney, bang B.C

Dân số: 12.690 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,9%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 79 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 17.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 10 người.

Sidney, British Columbia, Canada
Sidney, British Columbia, Canada

22. Central Saanich, bang B.C

Dân số: 19.237 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,6%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 71 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 15.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 16 người.

21. Medicine Hat, bang Alta

Dân số: 67.079 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,8%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 120 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 133.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 13 người.

20. Strathroy-Caradoc, bang Ontario

Dân số: 23.020 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,1%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 123 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 18.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 18 người.

19. Woodstock, bang Ontario

Dân số: 45.505 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,0%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 122 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 42.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 16 người.

18. Langford, bang B.C

Dân số: 40.860 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,2%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 55 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 18.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 23 người.

17. Regina, bang Saskatchewan

Dân số: 246.955 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,9%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 107 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 374.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 6 người.

16. Windsor, bang Ontario

Dân số: 230.007 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 139 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 419.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 14 người.

15. Welland, bang Ontario

Dân số: 55.483 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,2%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 126 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 54.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 8 người.

14. Saskatoon, bang Saskatchewan

Dân số: 283.277 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,1%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 104 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 532.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 13 người.

13. Brampton, bang Ontario

Dân số: 700.515 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,2%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 122 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 373.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 14 người.

Đây là một trong những thành phố phát triển nhất Canada đang có nhiều chính sách thu hút người nước ngoài đến sinh sống ở Canada.

12. Saint John, bang New Brunswick

Dân số: 71.790 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,8%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 75 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 131.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

11. Toronto, bang Ontario

Dân số: 3.042.042 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,7%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 117 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 3.237.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 9 người.

10. Charlottetown, bang Prince Edward Island (P.E.I)

Dân số: 40.971 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,4%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 79 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 112.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 11 người.

9. Brooks, bang Alberta

Dân số: 16.390 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,6%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 115 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 21.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 4 người.

8. Cornwall, bang Ontario

Dân số: 47.693 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,1%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 120 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 80.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 17 người.

7. Moncton, bang New Brunswick

Dân số: 78.900 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,7%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 99 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 197.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 16 người.

6. Winnipeg, bang Manitoba

Dân số: 778.602 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,8%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 110 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 694.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 12 người.

5. Edmonton, bang Alberta

Dân số: 1.061.793 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,5%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 88 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 902.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 12 người.

4. Belleville, bang Ontario

Dân số: 55.209 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,0%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 117 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 92.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

3. St. Thomas, bang Ontario

Dân số: 42.208 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 128 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 53.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

2. Fredericton, bang New Brunswick

Dân số: 64.528 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,5%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 104 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 134.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 17 người.

1. Halifax, bang Nova Scotia

Dân số: 443.976 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,6%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 78 ngày.

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 437.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 11 người.

Nếu có mong muốn sinh sống tại Canada trong tương lai, nhà đầu tư có thể tham khảo Bảng xếp hạng 25 nơi đáng sống nhất tại Canada để lựa chọn thành phố phù hợp!

Tìm hiểu thêm: TORONTO, SYDNEY VÀ MELBOURNE THUỘC TOP 10 THÀNH PHỐ AN TOÀN NHẤT THẾ GIỚI 2021

Canada.com.vn

Share this: