thay đổi nơi cư trú - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » thay đổi nơi cư trú

Nguyên tắc về thay đổi nơi cư trú sau khi có Thường trú nhân (PR) 

Để đạt được tư cách thường trú nhân (PR) của Canada, ứng viên phải trải qua nhiều thời gian, thực hiện nhiều cam kết cũng như có kế hoạch tài chính phù hợp. Tuy nhiên, nhiều ứng viên dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu cách thức đạt được PR mà không suy nghĩ […]