thị thực khởi nghiệp - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » thị thực khởi nghiệp

Dòng visa khởi nghiệp định cư Alberta cho sinh viên nước ngoài

Dòng visa khởi nghiệp định cư Alberta (FGSVS) cho sinh viên nước ngoài là một chương trình nhập cư kinh tế dành cho những sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn nước ngoài từ bên ngoài Canada, những người muốn thành lập các doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp sáng […]