Dòng visa khởi nghiệp định cư Alberta (FGSVS) cho sinh viên nước ngoài là một chương trình nhập cư kinh tế dành cho những sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn nước ngoài từ bên ngoài Canada, những người muốn thành lập các doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp sáng tạo ở Alberta.

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta là sự hợp tác giữa AINP và hai cơ quan được chỉ định, Empowered Start-Up có trụ sở tại Vancouver và Calgary’s Platform Calgary. Các cơ quan này phải xem xét kế hoạch kinh doanh của sinh viên tốt nghiệp nước ngoài dựa trên:

  • Khả năng của họ để chứng minh nhu cầu thị trường hoặc nhu cầu;
  • Tiềm năng gia nhập thị trường thành công trong ngắn hạn đến trung hạn;
  • Khách hàng mua lại sản phẩm;
  • Phát triển kinh doanh;
  • Các quan hệ đối tác chính và kế hoạch tài chính để tài trợ cho sự phát triển và hoạt động của công ty khởi nghiệp.

Sau khi hoàn tất, cơ quan được chỉ định cung cấp một báo cáo bằng văn bản về đánh giá của mình đối với kế hoạch kinh doanh được đề xuất. Sinh viên tốt nghiệp nước ngoài nộp báo cáo này cùng với đơn đăng ký kinh doanh FGSVS của họ.

Dòng Visa Khởi nghiệp Cao học Nước ngoài của Alberta

Về dòng visa khởi nghiệp định cư Alberta, bất kỳ sinh viên tốt nghiệp nước ngoài nào quan tâm đến việc đăng ký thường trú nhân theo FGSVS cần phải nhận được thư giới thiệu từ một cơ quan được chỉ định và sau đó gửi nó cùng với Express of Interest (EOI) của họ thông qua Cổng thông tin AINP.

  • Các bước để xin thường trú:

Bước 1: Nộp Expression of Interest 

Sau khi đảm bảo họ đáp ứng tất cả các tiêu chí FGSVS, người nộp đơn có thể gửi EOI bằng cách truy cập Cổng thông tin AINP. AINP sẽ xem xét và chấm điểm EOI trong vòng 30 ngày. Các ứng cử viên có thứ hạng cao nhất sẽ được mời nộp đơn đăng ký kinh doanh.

Bước 2. Nộp đơn đăng ký kinh doanh 

Các ứng viên được chọn từ nhóm EOI phải nộp Đơn đăng ký kinh doanh trong 90 ngày. Ứng viên phải trả là $ 3,500  và khoản phí này không hoàn lại 

Bước 3: Đánh giá hồ sơ kinh doanh

Sau khi nhận được Đơn đăng ký kinh doanh của ứng viên và các tài liệu hỗ trợ, AINP sẽ đánh giá Đơn đăng ký kinh doanh.

Nếu Đơn đăng ký kinh doanh của ứng viên được chấp thuận, người đó sẽ được gửi Thỏa thuận hoạt động kinh doanh (Business Performance Agreement – BPA) đã ký.

Đó là thỏa thuận pháp lý giữa ứng cử viên và tỉnh Alberta. Nó phải được ký và gửi lại cho AINP sau 14 ngày. Sau khi AINP nhận được BPA đã ký, các ứng viên sẽ được cấp Thư chấp thuận Đơn đăng ký Kinh doanh.

Bước 4. Thành lập doanh nghiệp của ở Alberta

Sau khi nhận được Thư chấp thuận Đơn đăng ký Kinh doanh và giấy phép làm việc, ứng viên có thể sống ở Alberta và chủ động sở hữu và điều hành doanh nghiệp của mình trong ít nhất 12 tháng, với quyền sở hữu ít nhất 34% tại một trung tâm đô thị hoặc 51% sở hữu trong một khu vực.

Bước 5. Báo cáo cuối cùng cho Đề cử AINP

Sau khi các điều kiện về Hiệu suất Kinh doanh (Business Performance) đã được đáp ứng, báo cáo cuối cùng về việc đề cử sẽ được đệ trình cho AINP.

Nếu báo cáo cuối cùng được chấp thuận, AINP sẽ gửi giấy chứng nhận đề cử đến Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) và gửi cho ứng cử viên thư đề cử.

Sau đó, các ứng cử viên có thể nộp đơn xin thường trú cho IRCC.

Yêu cầu đối với dòng visa khởi nghiệp định cư Alberta

Yếu tố  Yêu cầu 
Kinh nghiệm làm việc  Kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tối thiểu sáu tháng có thể là sự kết hợp của việc tích cực quản lý hoặc sở hữu doanh nghiệp hoặc tương đương (tương đương là kinh nghiệm làm việc với vườn ươm doanh nghiệp hoặc công ty thúc đẩy kinh doanh).
Trình độ học vấn  Hoàn thành bằng cấp của một cơ sở giáo dục sau trung học bên ngoài Canada trong vòng hai năm qua với Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA).

Chứng chỉ giáo dục phải tương đương với bằng cấp của Canada.

Kế hoạch kinh doanh  Một kế hoạch kinh doanh với dự kiến tài chính 
Pitch deck (quảng bá mặt hàng)  Bản trình bày dài 10 phút (chỉ dành cho trang trình bày) phác thảo dự án kinh doanh được đề xuất và tập trung vào những gì nhà đầu tư muốn thấy.
Ngôn ngữ  Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) tối thiểu là 7 cho mỗi kỹ năng tiếng Anh hoặc NCLC 7 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp: đọc, viết, nghe và nói. Kết quả kiểm tra chính thức phải dưới hai năm tại thời điểm nộp EOI.
Thành lập doanh nghiệp Phải có tối thiểu 34 phần trăm quyền sở hữu nếu doanh nghiệp nằm ở trung tâm đô thị hoặc tối thiểu 51 phần trăm quyền sở hữu nếu nằm trong khu vực bên ngoài các Khu vực đô thị Calgary và Edmonton.
Đầu tư kinh doanh Mức đầu tư tối thiểu từ vốn tự có của ứng viên (hoặc vợ / chồng hoặc đối tác thông thường) hoặc từ một tổ chức tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc công ty đầu tư thiên thần được công nhận của Canada trước khi đến Alberta. Đầu tư tối thiểu bắt buộc cho một trung tâm đô thị là 100.000 đô la trong khi đầu tư tối thiểu bắt buộc cho một khu vực là 50.000 đô la.
Letter of recommendation Phải có thư giới thiệu từ cơ quan được chỉ định được AINP phê duyệt.
Quỹ thanh toán Các ứng cử viên phải chứng minh rằng họ có đủ vốn cần thiết để thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ bản thân trong thời gian họ có giấy phép lao động và khởi động công việc khởi nghiệp của mình.

Yêu cầu về quỹ thanh toán tối thiểu sẽ dựa trên Mức cắt giảm thu nhập thấp (the Low Income Cut-Offs  -LICO).

Nhóm Expression of Interest Pool 

AINP sẽ xem xét và cho điểm từng EOI trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Các ứng cử viên xếp hạng cao nhất sẽ được yêu cầu nộp Đơn đăng ký kinh doanh.

Hệ thống điểm visa khởi nghiệp định cư Alberta (Số điểm tối đa: 200)

Tiêu chuẩn Mô tả Điểm

Nguồn nhân lực

Thông thạo ngôn ngữ

Tối đa 30 điểm

Yêu cầu bắt buộc

First official language  
CLB 7 (tối thiểu bắt buộc 7 cho mỗi kĩ năng) 10
CLB 8 (8 cho mỗi kĩ năng đọc, viết, nghe và nói) 20
CLB 9 hoặc cao  hơn (9 cho mỗi kĩ năng đọc, viết, nghe và nói) 30
Trình độ học vấn 

Tối đa 35 điểm

Yêu cầu bắt buộc

Yêu cầu tối thiểu là hoàn thành bằng cấp của một cơ sở giáo dục sau trung học bên ngoài Canada trong vòng hai năm qua với Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục. (ECA)

Chứng chỉ giáo dục phải tương đương với tiêu chuẩn của Canada.

 
Bằng cử nhân (tối thiểu bắt buộc) 5
Bằng thạc sĩ 10
Bằng tiến sĩ  15
Ưu tiên các ứng viên có bằng cấp sau:  
Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học 10
Business  10
Quản lý doanh nghiệp, quyền sở hữu hoặc tương đương

Tương đương là kinh nghiệm làm việc với vườn ươm doanh nghiệp hoặc công ty tăng tốc kinh doanh

Tối đa 35 điểm 

Yêu cầu bắt buộc

Quyền sở hữu doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm quản lý (nhiều điểm hơn được phân bổ cho số năm kinh nghiệm bổ sung)  
Sáu tháng (tối thiểu bắt buộc) 5
hơn sáu tháng đến dưới một năm 10
Một đến hai năm 15
Hơn hai năm 20
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp. 15

Yếu tố kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh

Tối đa 40 điểm

Yêu cầu bắt buộc

Một kế hoạch kinh doanh với thông tin tài chính dự kiến. Hướng dẫn về kế hoạch kinh doanh có sẵn trên trang web của AINP. 40
Đầu tư: trước khi đến Alberta

Tối đa 25 điểm

Yêu cầu bắt buộc

Mức đầu tư tối thiểu từ vốn tự có của ứng viên và / hoặc từ một tổ chức tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc công ty đầu tư thiên thần được công nhận của Canada trước khi đến Alberta.

(Các ứng viên có mức đầu tư cao hơn trước khi đến Alberta sẽ được thưởng nhiều điểm hơn. Điểm cũng sẽ được trao cho khu vực trung tâm đô thị hoặc khu vực, không phải cả hai).

Trung tâm đô thị: Các khu vực đô thị Edmonton và Calgary C Điều tra dân số.

Khu vực regional: Các cộng đồng bên ngoài các CMA Edmonton và Calgary

 
$100.000 (tối thiểu bắt buộc) 5
$100,001 đến $150,000 11
$150,001 đến $200,000 18
hơn $200,000 25
Hoặc , khu vực regional   
$50.000 (tối thiểu bắt buộc) 5
$50,001 đến $100,000 11
$100,001đến $150,000 18
Hơn $150,000 25
Đầu tư đề xuất: đầu tư bổ sung sau khi ra mắt

Tối đa 20 điểm

Không phải là yêu cầu bắt buộc

Đầu tư bổ sung sau khi khởi động công ty khởi nghiệp từ vốn tự có của ứng viên hoặc từ tổ chức tài chính Canada, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc công ty đầu tư thiên thần được công nhận.

Mức đầu tư cao hơn sau khi ra mắt sẽ được thưởng nhiều điểm hơn. Điểm được trao cho trung tâm đô thị hoặc khu vực, không phải cả hai.

Trung tâm đô thị: Các khu vực đô thị trong Điều tra dân số Edmonton và Calgary (CMA)

Khu vực regional: Các cộng đồng bên ngoài trung tâm đô thị Edmonton và Calgary CMAs:

 
$100,000 đến $150,000 5
$150,001 đến $200,000 10
$200,001 đến $250,000 15
hơn $250,000 20
Hoặc khu vực regional   
$50,000 đến $100,000 5
$100,001 đến $150,000 10
$150,001 đến $200,000 15
Hơn $200,000 20
Tạo việc làm

Tối đa 15 điểm

Không phải là yêu cầu bắt buộc

1 công việc 5
  2 công việc  10
  3 công việc hoặc nhiều hơn  15
Tổng điểm tối đa    200

Kinh phí thanh toán được yêu cầu cho FGSVS

  Quy mô dân số của cộng đồng và các quỹ cần thiết
Số lượng thành viên gia đình Ít hơn 1,000 1,000 đến 30,000 30,000 đến 99,999 100,000 đến 499,999 500,000 và hơn
1 $8,922 $10,151 $11,093 $12,961 $12,960
2 $11,107 $12,636 $13,810 $16,135 $16,135
3 $13,655 $15,534 $16,977 $19,836 $19,836
4 $16,579 $18,861 $20,613 $24,084 $24,083
5 $18,803 $21,392 $23,379 $27,315 $27,315
6 $21,208 $24,127 $26,367 $30,807 $30,806
7 $23,611 $26,861 $29,356 $34,299 $34,299

Các doanh nghiệp không đủ điều kiện theo Visa khởi nghiệp định cư Alberta bao gồm:

  • Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trái với Đạo luật và Quy định Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư – ví dụ: các chương trình đầu tư liên kết với nhập cư hoặc đầu tư thụ động.
  • Các doanh nghiệp không có thành phần kinh tế giá trị gia tăng, bao gồm khoản vay ngắn hạn, chuyển tiền mặt bằng séc và các doanh nghiệp có liên quan; các doanh nghiệp kinh doanh hàng đã qua sử dụng.
  • Các doanh nghiệp sẽ được coi là đầu tư thụ động hoặc thiếu quản lý tích cực, bao gồm cả môi giới bảo hiểm hoặc môi giới kinh doanh.
  • Kinh doanh theo dự án hoặc theo thời vụ.
  • Kinh doanh tại nhà, bao gồm nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng và nhà trọ
  • Các doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kế thừa.
  • Các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, phân phối hoặc bán nội dung khiêu dâm hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khiêu dâm hoặc cung cấp các dịch vụ hướng đến tình dục.
  • Bất kỳ loại hình kinh doanh nào khác mà theo hiệp hội sẽ có xu hướng khiến AINP và Chính phủ Alberta trở nên mâu thuẫn, theo quan điểm của và theo quyết định của AINP.

Tìm hiểu thêm: Thông tin về Chương trình Doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế Alberta

Canada.com.vn

Share this: