thường trú Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » thường trú Canada

Người lao động Canada dự kiến sẽ được tăng lương vào năm 2024

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi công ty tư vấn quản lý tài chính Normandin Beaudry, tiền lương của người lao động trên toàn quốc dự kiến sẽ tăng trung bình 3,6% vào năm 2024.  Bài khảo sát được thực hiện dựa trên 700 công ty trên khắp Canada, công ty có […]