thường - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » thường

Ontario, British Columbia và Saskatchewan công bố kết quả đề cử tỉnh bang đầu tháng 6/2024

Từ ngày 09 đến 15 tháng 06 vừa qua, 03 Tỉnh bang bao gồm Ontario, British Columbia (B.C.) và Saskatchewan đã gửi thư mời cho các ứng viên đủ điều kiện để nộp hồ sơ xin Đề cử Tỉnh bang.