Từ ngày 09 đến 15 tháng 06 vừa qua, 03 Tỉnh bang bao gồm Ontario, British Columbia (B.C.) và Saskatchewan đã gửi thư mời cho các ứng viên đủ điều kiện để nộp hồ sơ xin Đề cử Tỉnh bang. 

Trong số 13 Tỉnh bang và Vùng lãnh thổ của Canada – ngoại trừ Nunavut và Quebec – 11 Tỉnh bang còn lại vận hành Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) cho phép chính quyền Tỉnh bang lựa chọn những người nhập cư có tay nghề được đánh giá là phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và giảm thiểu những thách thức về nhân khẩu học trong khu vực. 

Lưu ý: Mặc dù chính sách nhập cư là trách nhiệm chung giữa chính quyền Liên bang và chính quyền các Tỉnh bang, nhưng riêng Tỉnh bang Quebec không vận hành chính sách nhập cư của mình thông qua chương trình PNP, bởi vì chính quyền Quebec đã có thỏa thuận với Bộ Di trú (IRCC) cho phép Tỉnh bang này duy trì toàn quyền đối với chính sách nhập cư diện kinh tế của mình. 

Ontario, British Columbia và Saskatchewan công bố kết quả đề cử tỉnh bang đầu tháng 62024 (1)


Kết quả các chương trình đề cử tỉnh bang từ ngày 8/6 đến ngày 14/6 

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario 

Lần đầu tiên sau gần hai tháng, Ontario đã gửi thư mời cho ứng viên thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang Ontario (OINP). Những thư mời này được phát hành thông qua hai đợt rút hồ sơ riêng biệt biệt vào ngày 11/06/2024. 

Trong đợt rút hồ sơ đầu tiên, thông qua Diện Người lao động nước ngoài có thư mời làm việc (Employment Job Offer: Foreign Worker stream), một trong những diện thuộc chương trình OINP, Tỉnh bang Ontario đã gửi 124 thư mời cho các ứng viên thuộc nhóm ngành nghề Trợ lý và giáo viên mầm non (Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) 42202). Đợt rút hồ sơ này mời các ứng viên có số điểm từ 43 trở lên. 

Trong đợt rút hồ sơ còn lại vào ngày 11/06, thông qua Diện Du học sinh có thư mời làm việc (Employment Job Offer: International Student stream), Tỉnh bang Ontario cũng đã cấp phát 120 thư mời cho các ứng viên thuộc nhóm ngành nghề Trợ lý và giáo viên mầm non, với số điểm tối thiểu từ 65 trở lên. 

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia 

Vào ngày 11/06, British Columbia đã tiến hành một đợt rút hồ sơ tổng hợp thuộc Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BCPNP). 

Trong đợt rút hồ sơ này, B.C. đã cấp phát 39 thư mời cho các ứng viên đang có hồ sơ định cư thuộc 5 diện của chương trình BCPNP. Tương tự như các đợt rút hồ sơ khác trong năm 2024, đợt rút hồ sơ này chú trọng vào những diện định cư sau: 

  • Lao động tay nghề  
  • Lao động tay nghề – diện liên kết Express Entry của BC (EEBC)  
  • Sinh viên tốt nghiệp quốc tế  
  • Sinh viên tốt nghiệp quốc tế – diện liên kết Express Entry của BC  
  • Tay nghề sơ cấp và Bán trung cấp 

Lưu ý: Ngoại trừ diện Tay nghề sơ cấp và Bán trung cấp (ứng viên cần đạt tối thiểu 110 điểm để được nhận thư mời), những diện còn lại đều yêu cầu ứng viên đạt tối thiểu 131 điểm để được nhận thư mời từ Tỉnh bang. 

Ngoài đợt rút hồ sơ tổng hợp trên, cũng vào ngày 11/06, Tỉnh bang BC đã tiến hành một đợt rút hồ sơ theo danh mục và cấp phát 27 thư mời cho ứng viên thuộc 03 nhóm ngành nghề sau: 

  • 06 thư mời được cấp cho ứng viên nhóm ngành Chăm sóc sức khoẻ trẻ em (điểm tối thiểu là 93) 
  • 09 thư mời được cấp cho ứng viên nhóm ngành Xây dựng (điểm tối thiểu là 93) 
  • 12 thư mời được cấp cho ứng viên nhóm ngành Chăm sóc sức khoẻ (điểm tối thiểu là 102) 

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan 

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2024, Saskatchewan tiến hành đợt rút hồ sơ thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang Saskatchewan (SINP) vào ngày 13 tháng 6 năm 2024. 

Trong hai đợt rút đầu tiên, thông qua diện hồ sơ Express Entry liên kết chương trình SINP, Saskatchewan đã mời 88 ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn trong một số ngành nghề nhất định. Các ứng viên được mời nộp hồ sơ vào ngày 13/6 được yêu cầu phải có số điểm tối thiểu là 88 điểm. 

Một đợt rút hồ sơ khác của chương trình SINP ngày 13/06 đã mời thêm 32 ứng viên thông qua diện hồ sơ Nghề nghiệp theo yêu cầu (Occupation In-Demand stream). Tương tự như trên, đợt rút hồ sơ này nhắm vào những ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn trong một số ngành nghề nhất định. Những ứng viên này cần đạt số điểm tối thiểu là 88 điểm. 

Lưu ý: Cả hai đợt rút hồ sơ chỉ ưu tiên mời những ứng viên đã có báo cáo đánh giá bằng cấp (Educational Credential AssessmentECA) “hoặc được đào tạo ở Canada”. 


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: