tiệc potluck Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » tiệc potluck Canada

Potluck – Nét văn hóa thú vị ở Canada

Tiệc Potluck là gì? Bạn là một người mới đến Canada và bạn được mời tham gia một buổi tiệc potluck. Vậy buổi tiệc đó như thế nào? Có khác gì với các buổi tiệc truyền thống? Potluck là một truyền thống thú vị ở Canada! Đây là một cách phổ biến để tổ chức […]