tiếng anh cho người nhập cư Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » tiếng anh cho người nhập cư Canada

Lớp học miễn phí tiếng Anh cho người nhập cư Canada

Nếu bạn mới nhập cư Canada và là thường trú nhân, bạn có thể đăng ký khóa học ngôn ngữ miễn phí tiếng Anh cho người nhập cư Canada mới đến. Khóa học được tài trợ bởi chính phủ Canada và có tên là: Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC) Cours de langue pour […]