Nếu bạn mới nhập cư Canada và là thường trú nhân, bạn có thể đăng ký khóa học ngôn ngữ miễn phí tiếng Anh cho người nhập cư Canada mới đến. Khóa học được tài trợ bởi chính phủ Canada và có tên là:

  • Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC)
  • Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC)

Các lớp học dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia chính thức để đánh giá và công nhận các kỹ năng ngôn ngữ của người nhập cư, Canadian Language Benchmarks (CLB) với tiếng Anh, và Niveaux de Compétence Linguistique Canadiens (NCLC) với tiếng Pháp.

Ngoài giảng dạy về ngôn ngữ, nội dung của khóa học luôn bao gồm các chủ đề hữu ích nhằm cung cấp thông tin cho người mới nhập cư như: nhà ở, ngân hàng, văn hóa, quốc tịch, tìm việc làm,…

Thời gian học khá đa dạng, có lớp toàn thời gian, bán thời gian, buổi tối hay cuối tuần. Một số trung tâm còn hỗ trợ giữ trẻ để bố mẹ tham gia khóa học, hay phương tiện di chuyển đến và đi từ lớp học.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng chỉ. Nếu đạt chuẩn CLB 4 trở lên ở kỹ năng nghe và nói, bạn có thể sử dụng chứng chỉ này để làm làm chứng nhận đạt yêu cầu về ngôn ngữ khi thi quốc tịch.

Điều kiện để tham gia LINC

  • Là thường trú nhân Canada (PR).
  • 18 tuổi trở lên.

Lưu ý: Bạn không đủ điều kiện cho LINC nếu bạn là:

  • Công dân Canada.
  • Người đang xin tị nạn.
  • Người đang tạm trú (như sinh viên nước ngoài, người lao động nước ngoài hoặc du khách).

Đăng ký tham gia LINC

  • Tìm trung tâm đánh giá ngôn ngữ (Language Assessment Centre) gần nơi ở của bạn và đặt hẹn.
  • Làm bài kiểm tra đánh giá ngôn ngữ tại trung tâm đánh giá ngôn ngữ để tìm ra cấp độ phù hợp với bạn.

Việc cung cấp các lớp học ngôn ngữ miễn phí tiếng Anh cho người nhập cư Canada là một chính sách tuyệt vời của chính phủ Canada, nhằm hỗ trợ những người mới nhập cư nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới.

 

Canada.com.vn

 
Share this: