Tỉnh bang Đảo Hoàng tử - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Tỉnh bang Đảo Hoàng tử

Tỉnh bang Đảo Hoàng tử công bố thông tin về đợt rút hồ sơ tháng Sáu

Tỉnh bang Đảo Hoàng tử đã cấp 136 thư mời theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang PEI (PEI PNP). Đợt rút hồ sơ được thực hiện vào ngày 16/06 vừa qua.  Tổng cộng có 127 thư mời thuộc các diện Lao động và Express Entry. Trong đó, 9 thư mời đã được cấp cho […]