Toronto - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Toronto

8 lý do chính khiến nhiều người Canada rời khỏi Toronto

Những người nhập cư đến Toronto, thành phố lớn nhất và đông dân nhất của Canada vì nhiều lý do bao gồm cơ hội việc làm, giáo dục và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Đâu là 3 thành phố đáng sống nhất Canada người mới nhập cư nên biết?

Theo Global Liveabilit Index, có 3 thành phố của Canada thuộc top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới. Chất lượng cuộc sống cũng chính là yếu tố thu hút nhiều người định cư Canada. Bảng xếp hạng 10 thành phố đáng sống nhất thế giới được thực hiện dựa trên 5 hạng mục: […]