tuần thứ 3 tháng 7 - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » tuần thứ 3 tháng 7

Cập nhật kết quả rút hồ sơ định cư của các tỉnh bang Canada tuần thứ ba của tháng 7

Trong tuần thứ 2 của tháng 7, phần lớn các tỉnh bang Canada đã công bố kết quả rút hồ sơ của Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP).  Hầu hết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada (ngoại trừ Quebec và Nunavut) đều có chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của […]