Tỷ lệ thất nghiệp của Canada giảm xuống mức kỷ lục 5.1% - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Tỷ lệ thất nghiệp của Canada giảm xuống mức kỷ lục 5.1%

Tỷ lệ thất nghiệp của Canada giảm xuống mức kỷ lục 5.1%

Nhu cầu về người lao động đang bùng nổ ở Canada khi tỷ lệ thất nghiệp giảm và tình trạng công việc thiếu hụt người lao động tăng lên. Tỷ lệ thất nghiệp của Canada đạt mức thấp kỷ lục mới là 5,1%, mức thấp nhất kể từ khi có dữ liệu so sánh vào […]