Tỷ lệ thất nghiệp đạt mức thấp nhất - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Tỷ lệ thất nghiệp đạt mức thấp nhất

Tỷ lệ thất nghiệp của người lao động nhập cư Canada đạt mức thấp nhất được ghi nhận trong tháng 8

Tỷ lệ thất nghiệp của người lao động nhập cư Canada ghi nhận mức thấp nhất trong tháng 8. Khi ngày càng nhiều người dân Canada đến tuổi nghỉ hưu và không còn tham gia lao động, công dân định cư Canada diện lao động tay nghề (Skilled Worker) trở nên đặc biệt quan trọng […]