tỷ lệ việc làm - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » tỷ lệ việc làm

Tỷ lệ việc làm cần tuyển người của Canada vẫn còn cao dù mức lương đã tăng để thu hút nhân lực

Các nhà tuyển dụng trên khắp Canada đang nâng mức lương nhằm thu hút người lao động vì tỷ lệ việc làm cần tuyển người vẫn còn cao.