visa tạm trú (TRV) - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » visa tạm trú (TRV)

Những điều cần biết về Visa Tạm Trú (TRV) Canada

Canada chào đón hàng triệu cư dân tạm trú mỗi năm. Trừ khi trường hợp là công dân Canada hoặc thường trú nhân hoặc từ một quốc gia thuộc danh sách được miễn thị thực, bất kỳ cá nhân nào muốn vào Canada cho các mục đích tạm thời phải nộp hồ sơ xin Visa tạm trú (TRV).