visa tạm trú (TRV) - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » visa tạm trú (TRV)

Chính sách gia hạn giấy phép làm việc sau tốt nghiệp

Mặc dù, hầu hết những người có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (PGWP) sẽ không đủ điều kiện để xin gia hạn giấy phép, bài viết này sẽ giải thích chi tiết về việc bạn có đủ điều kiện để được gia hạn hay không và những lựa chọn khác mà bạn có thể chọn nếu bạn không đủ điều kiện. 

Những điều cần biết về Visa Tạm Trú (TRV) Canada

Canada chào đón hàng triệu cư dân tạm trú mỗi năm. Trừ khi trường hợp là công dân Canada hoặc thường trú nhân hoặc từ một quốc gia thuộc danh sách được miễn thị thực, bất kỳ cá nhân nào muốn vào Canada cho các mục đích tạm thời phải nộp hồ sơ xin Visa tạm trú (TRV).