Visitor Record - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Visitor Record

Chính sách gia hạn giấy phép làm việc sau tốt nghiệp

Mặc dù, hầu hết những người có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (PGWP) sẽ không đủ điều kiện để xin gia hạn giấy phép, bài viết này sẽ giải thích chi tiết về việc bạn có đủ điều kiện để được gia hạn hay không và những lựa chọn khác mà bạn có thể chọn nếu bạn không đủ điều kiện.