y tế - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » y tế

Canada đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực kỷ lục trong ngành y tế và công tác xã hội

Tình trạng thiếu hụt nhân lực diễn ra trong các ngành y tế và công tác xã hội sau khi cơ quan Thống kê Canada công bố bảng báo cáo việc làm.