Khi chương trình học đại học và cao đẳng sắp kết thúc, sinh viên quốc tế có thể cân nhắc xin Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP). Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về quy trình nộp hồ sơ xin PGWP và các chính sách liên quan.

10 điều cần biết về Giấy phép lao động sau tốt nghiệp (PGWP)
10 điều cần biết về Giấy phép lao động sau tốt nghiệp (PGWP)

1. PGWP giúp ứng viên tích lũy kinh nghiệm tại Canada 

Lợi ích quan trọng của PGWP là cho phép sinh viên quốc tế có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Canada. Kinh nghiệm này đóng vai trò rất quan trọng khi người sở hữu PGWP nộp hồ sơ nhập cư Canada.  

Hơn 100 lộ trình nhập cư tại Canada đều đánh giá rất cao các ứng viên đã từng học tập hoặc có kinh nghiệm làm việc tại Canada. Thông thường, người sở hữu PGWP sẽ cần ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề được quy định trên hệ thống Mã ngành nghề quốc gia (NOC) thuộc các cấp độ 0, A hoặc B để đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thường trú nhân Canada. 

2. Điều kiện xin PGWP phải là sinh viên chính quy  

Để được xem là một sinh viên chính quy, bạn cần chứng minh được mình là sinh viên học tập toàn thời gian hợp lệ trong suốt chương trình học mà bạn đã dùng để nộp hồ sơ xin PGWP.  

Canada đã miễn trừ điều kiện nói trên trong thời gian đại dịch COVID-19 cho một số sinh viên quốc tế. Việc miễn trừ này chỉ áp dụng cho các sinh viên đã hoặc sẽ bắt đầu chương trình học giữa mùa xuân 2020 và mùa hè 2022, hoặc những sinh viên đang tham gia chương trình học trong tháng 3/2020.

Các điều kiện khác bao gồm:

  • Hoàn thành chương trình học có thời hạn tối thiểu 8 tháng tại một cơ sở giáo dục được chỉ định trong Danh sách Cơ sở Giáo dục DLI.
  • Chương trình học phải có cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ.
  • Đã có bảng điểm và thư xác nhận chính thức từ trường, xác nhận ứng viên đã đạt các yêu cầu của chương trình học.

Đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau THPT công lập (hoặc tư thục có phương thức vận hành như cơ sở công lập ở Quebec); một cơ sở giáo dục THPT hoặc sau THPT tư thục (ở Quebec) cung cấp các chương trình học đủ điều kiện có cấp chứng chỉ nghề dạng DEP hoặc ASP; hoặc một trường tư thục của Canada có thể cấp bằng theo luật của tỉnh bang (ví dụ: bằng Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) nhưng chỉ áp dụng khi học sinh đã đăng ký vào một chương trình học có cấp bằng được tỉnh bang chấp thuận.  

3. Hồ sơ xin PGWP chỉ có thể nộp 1 lần và không thể gia hạn

Mặc dù bạn không thể gia hạn PGWP mới, nhưng quy định này có thể được xem xét trong trường hợp thời hạn của PGWP bị giới hạn vì lý do hộ chiếu của bạn sắp hết hạn. Hiệu lực của PGWP sẽ không được cấp dài hơn thời hạn hộ chiếu. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải nộp hồ sơ xin gia hạn Work permit mới cùng lúc với khi gia hạn hộ chiếu nhằm nhận được hiệu lực đầy đủ của PGWP.  

Nếu bạn quyết định tiếp tục đi học sau khi đã xin PGWP, bạn sẽ không thể xin PGWP thêm một lần nữa sau khi hoàn tất chương trình học thêm. Hơn nữa, bất kỳ giai đoạn học tập toàn thời gian nào song song với thời gian làm việc đều không được tính là kinh nghiệm tại Canada để sử dụng cho mục đích nhập cư.  

4. Nộp hồ sơ xin Work Permit loại khác trước khi PGWP hết hạn

Nếu PGWP của bạn sắp hết hạn, bạn cần cân nhắc việc xin Work permit loại khác, chẳng hạn như Giấy phép lao động mở (Open Work Permit) hoặc Giấy phép lao động cho một chủ lao động cụ thể. Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu cho những loại Work Permit kể trên thì cần nộp hồ sơ trước khi PGWP hết hạn, bạn cũng có thể cần phải duy trì tình trạng cư trú hợp lệ để tiếp tục làm việc ở Canada. 

5. Duy trì tình trạng cư trú hợp pháp trong khi chờ xét duyệt hồ sơ gia hạn

Theo Đạo luật bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư, tất cả công dân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Canada đều có tình trạng cư dân tạm trú. Tất cả cư dân tạm trú đều cần tuân thủ quy định về việc rời khỏi Canada sau khi hết thời hạn cư trú được cho phép.

Tuy nhiên, một cư dân tạm trú có thể nộp hồ sơ xin gia hạn tư cách tạm trú trước thời điểm hết hạn. Nếu bạn đã nộp hồ sơ, thời gian được phép cư trú với tư cách tạm trú của bạn sẽ được gia hạn cho đến khi hồ sơ đã nộp có quyết định chính thức. Bên cạnh đó, bạn sẽ được xem là có tư cách tạm trú hợp lệ trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ.

6. Làm việc full-time trong thời gian chờ duyệt hồ sơ PGWP, thậm chí khi đã rời khỏi Canada trước đó 

Nếu bạn là một sinh viên đã tốt nghiệp và đã nộp hồ sơ xin PGWP trước khi Giấy phép học tập (Study permit) của bạn hết hạn, bạn được phép làm việc full-time mà không cần có Work Permit trong thời gian chờ hồ sơ PGWP được duyệt, miễn là thỏa các điều kiện sau đây: 

  • Bạn đang hoặc đã sở hữu Study Permit hợp lệ tại thời điểm nộp hồ sơ xin PGWP.
  • Bạn đã hoàn thành chương trình học.
  • Bạn đã đáp ứng các điều kiện về làm việc bên ngoài khuôn viên trường mà không cần Work permit; nghĩa là, bạn phải từng là sinh viên chính quy tham gia vào một chương trình đào tạo chuyên nghiệp, đào tạo nghề hoặc chương trình học thuật sau THPT từ một cơ sở giáo dục thuộc danh sách DLI, có thời hạn tối thiểu 8 tháng và có cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp.
  • Bạn không vi phạm quy định về làm việc quá số giờ cho phép.

Bạn có thể tiếp tục làm việc full-time mà không cần có Work Permit trong thời gian chờ duyệt hồ sơ PGWP, thậm chí sau khi đã rời khỏi Canada trước đó và quay lại, nhưng phải dừng làm việc ngay khi Bộ di trú (IRCC) thông báo rằng hồ sơ xin PGWP của bạn bị từ chối.  

7. Study Permit hết hiệu lực trong 90 ngày sau khi kết thúc chương trình học

Bạn cần lưu ý rằng Study Permit sẽ hết hiệu lực trong vòng 90 ngày sau khi chương trình học kết thúc. Hơn nữa, bạn phải nộp hồ sơ xin PGWP trong vòng 180 ngày sau khi có đủ chứng từ về việc hoàn thành chương trình học.  

Thời gian hoàn thành chương trình học được tính kể từ khi bạn nhận bảng điểm sau cùng hoặc khi thư xác nhận hoàn tất chương trình học được cấp, tùy theo chứng từ nào có trước.  

Nếu Study Permit hết hiệu lực hoặc hết hạn trước khi bạn nộp hồ sơ PGWP, bạn không thể làm việc mà không có Work permit và cần phải:

  • Rời khỏi Canada và nộp hồ sơ xin PGWP từ bên ngoài Canada.
  • Nộp hồ sơ xin phục hồi tư cách du học sinh bằng cách xin PGWP với mức phí 255 CAD cùng với phí phục hồi tình trạng du học sinh là 300 CAD.

8. Các giải pháp khi Study Permit hết hạn trước khi nộp hồ sơ PGWP

Nếu Study Permit hết hiệu lực hoặc hết hạn trước khi nộp hồ sơ xin PGWP, bạn có thể cân nhắc một vài lựa chọn khác. Một trong số đó là rời khỏi Canada và nộp hồ sơ xin PGWP từ ngoài Canada.

Bạn cũng có thể lựa chọn nộp hồ sơ theo diện “bên ngoài Canada” trong khi vẫn đang ở Canada. Nếu bạn muốn ở lại Canada, bạn cần nộp hồ sơ xin gia hạn tư cách tạm trú như một khách du lịch cho đến khi bạn nhận được Work Permit chính thức.

9. Thông báo hiệu lực 120 ngày sau khi nộp hồ sơ PGWP

Sau khi nộp hồ sơ PGWP, bạn sẽ nhận được một thư thông báo tự động từ IRCC. Thư này sẽ xác nhận bạn có thời hạn 120 ngày để tiếp tục làm việc hợp lệ trong khi chờ xét hồ sơ – Bạn có thể bỏ qua thông báo này.

Thời hạn 120 ngày được dựa trên thời gian xét duyệt hồ sơ tiêu chuẩn đối với các hồ sơ được nộp trong Canada. Xét theo lịch sử xét duyệt hồ sơ, IRCC hầu như luôn đạt hơn 90% tiêu chuẩn về thời gian duyệt hồ sơ và đa số hồ sơ đều nhận được quyết định chính thức trước khi thời hạn 120 ngày kết thúc. Nếu hồ sơ vẫn chưa nhận được quyết định chính thức sau thời gian 120 ngày, bạn có thể yêu cầu được cấp thư xác nhận cho phép làm việc thông qua công cụ web form của IRCC. 

Hiệu lực cho phép làm việc của thư này không thể thay thế hoàn toàn quyết định sau cùng đối với hồ sơ xin Work Permit.  

10. Vợ/chồng của ứng viên sở hữu PGWP có thể xin Work Permit

Vợ/chồng hoặc bạn đời của người sở hữu PGWP cũng có thể đủ điều kiện nộp hồ sơ xin Work Permit theo điều lệ miễn trừ C14. 

Để vợ/chồng hoặc bạn đời có thể đủ điều kiện theo điều lệ C14, người sở hữu PGWP phải:

  • Được phép làm việc hợp pháp tại Canada trong thời gian tối thiểu 6 tháng sau khi hồ sơ xin Open Work Permit của vợ/chồng hoặc bạn đời được nộp.
  • Được tuyển dụng làm việc ở các ngành thuộc cấp độ chuyên môn cao (NOC 0, A, B).
  • Trực tiếp hiện diện hoặc có kế hoạch sẽ cư trú ở Canada trong thời gian làm việc.

—————————

Quý anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện tay nghề (Skilled Worker), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký theo link sau: https://canada.com.vn/lien-he/.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

Tìm hiểu thêm: Chính sách mới cho phép gia hạn Giấy phép lao động sau tốt nghiệp (PGWP) trong năm 2023

Canada.com.vn

Share this: