Năm tỉnh bang – Ontario, British Columbia (BC), Quebec, Alberta và Đảo Hoàng tử Edward (PEI) – đã cấp thư mời nộp hồ sơ cho những người mới đến Canada thông qua các chương trình đề cử tỉnh bang từ ngày 16 – 22/03/2024.

Tất cả các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada đều lựa chọn các ứng viên thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP), trừ Nunavut và Quebec. 

Quebec là tỉnh bang duy nhất của Canada có phần lớn người dân sinh sống là người nói tiếng Pháp và không vận hành PNP vì chính phủ tỉnh này duy trì mức độ kiểm soát cao đối với việc nhập cư kinh tế trong tỉnh. Vì lý do này, Bộ di trú Canada (IRCC) và Quebec đã có riêng một thỏa thuận về việc nhập cư trong tỉnh. 

Chính phủ của 11 tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada vận hành PNP để thu hút những người nhập cư có tay nghề phù hợp để giải quyết nhu cầu của thị trường lao động và nhân khẩu học trong khu vực.

5 tỉnh bang Canada công bố kết quả đề cử tỉnh bang từ 16 – 22032024


Kết quả chương trình quả đề cử tỉnh bang từ ngày 16 – 22/03 

Ontario 

Ontario đã tổ chức ba đợt rút hồ sơ thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang Ontario từ ngày 16 – 22/03.

Trong đợt rút hồ sơ đầu tiên vào ngày 19/03, chình phủ Ontario đã cấp thư mời nộp hồ sơ thông qua diện Thạc sĩ Tốt nghiệp, cấp 1.370 thư mời cho ứng viên có điểm từ 52 trở lên.

Cũng trong đợt rút hồ sơ khác cùng ngày, OINP đã cấp 104 thư mời cho ứng viên trong diện Tiến sĩ Tốt nghiệp có điểm từ 42 trở lên.

Lưu ý: Cả hai diện trên đều cấp thư mời cho ứng viên trong đợt rút hồ sơ chung bao gồm mọi nhóm ngành.

OINP cũng đã cấp 2.281 Thư mời (NOI) trong ngày 21/03 cho các ứng viên đủ tiêu chuẩn trong diện Ưu tiên Nguồn nhân lực liên kết với Express Entry. Đợt rút hồ sơ này nhắm đến các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm ngành công nghệ cụ thể. Ứng viên nhận được Thu mời (NOI) trong đợt rút thăm này đều có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) trong khoảng 468 đến 480.

British Columbia 

British Columbia đã tiến hành hai đợt rút hồ sơ nhập cư tỉnh bang vào ngày 29/03/2024.

Vào đợt rút hồ sơ đầu tiên của Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BCPNP), có tổng cộng 88 thư mời được cấp trong đợt rút hồ sơ chung này, bao gồm các ứng viên từ năm diện sau đây:

  • Lao động tay nghề
  • Lao động tay nghề – Liên kết với Express Entry (EEBC) 
  • Du học sinh tốt nghiệp 
  • Du học sinh tốt nghiệp – Liên kết với Express Entry (EEBC) 
  • Entry Level và Semi-Skilled 

Ngoại trừ nhóm ứng viên diện Entry Level và Semi-Skilled (có điểm tối thiểu là 98), ứng viên từ các diện còn lại cần có điểm tối thiểu là 125 để nhận được thư mời trong đợt rút hồ sơ này.

Có bốn đợt rút hồ sơ bổ sung cho ứng viên từ các diện Lao động tay nghề và Du học sinh tốt nghiệp (bao gồm những chương trình liên kết với Express Entry (EEBC)). Đợt rút hồ sơ này có các ứng viên từ bốn nhóm ngành nhận được thư mời: 

  • 27 thư mời được cấp cho ứng viên trong nhóm ngành chăm sóc trẻ em 
  • 21 thư mời được cấp cho ứng viên trong nhóm ngành xây dựng 
  • 30 thư mời được cấp cho ứng viên trong nhóm ngành y tế 
  • Ít hơn năm thư mời được cấp cho ứng viên trong nhóm ngành thú y 

Ngoại trừ nhóm ngành xây dựng (với điểm tối thiểu là 85), tất cả các nhóm ngành còn lại đều yêu cầu điểm tối thiểu là 80. 

Quebec 

Gần đây, Quebec đã công bố kết quả nhập cư tỉnh bang được tổ chức vào ngày 07/03/2024. Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Phan sinh và Hội nhập đã cấp 1.136 thư mời nộp hồ sơ tuyển chọn thường trú trong đợt rút hồ sơ này.

Lưu ý: Quebec đã đăng kết quả của những đợt rút hồ sơ này trước đây. Đợt cấp thư mời này là từ ngân hàng Arrima của Quebec được tổ chức ngày 04/03/2024. 

Các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

  • Có trình độ nói tiếng Pháp cấp 7 (hoặc cao hơn) được chấm theo thang đo trình độ tiếng Pháp của Quebec dành cho người nhập cư trưởng thành “Échelle québécoise des niveaux de compétence en français” hoặc tương đương.
  • Có thư mời làm việc hợp lệ bên ngoài lãnh thổ của Communauté métropolitaine de Montréal.
  • Có điểm từ 603 trở lên.

Bước tiếp theo: ứng viên nhập cư Quebec nhận được thư mời thông qua đợt rút thăm nhập cư tỉnh bang có thể nộp hồ sơ để nhận được Chứng nhận Tuyển chọn Quebec. Ứng viên nhập cư có ý định định cư tại Quebec phải có chứng nhận này trước khi nộp hồ sơ lên IRCC xin thường trú nhân (PR).

Alberta 

Gần đây, Alberta đã công bố kết quả của hai đợt rút hồ sơ được tiến hành thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang Alberta (AAIP), đợt đầu vào ngày 20/02, đợt thứ hai vào ngày 05/03. 

Lưu ý: Alberta đăng kết quả của đợt rút hồ sơ nhập cư tỉnh bang trước đó. 

Trong đợt rút hồ sơ ngày 20/02, chính phủ tỉnh bang đã gửi 33 Thư mời (NOI) cho các ứng viên đủ điều kiện cho danh mục “lộ trình y tế chuyên biệt cùng thư mời làm việc của Alberta” và phải có điểm CRS tối thiểu là 311.

Sau đó vào ngày 05/03, Alberta đã gửi 34 Thư mời (NOI) thông qua chương trình AAIP cho các ứng viên cùng nhóm với đợt rút hồ sơ ngày 20/02. Lần này, điểm tối thiểu của các ứng viên nhận được thư mời là 303.

Đảo Hoàng tử Edward 

Vào ngày 21/03, Chương trình Đề cử Tỉnh bang PEI đã cấp 83 thư mời cho ứng viên làm việc trong ba lĩnh vực: y tế, sản xuất và xây dựng.


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: