PNP - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » PNP

British Columbia, Quebec và Manitoba gửi thư mời nộp hồ sơ (ITA) theo chương trình đề cử tỉnh bang

3 tỉnh bang của Canada đã công bố kết quả đợt rút hồ sơ từ ngày 05/09 đến 15/09.

Kết quả chương trình đề cử tỉnh bang Ontario, British Columbia, Quebec, New Brunswick và Alberta

5 tỉnh bang của Canada đã mời ứng viên nộp hồ sơ thông qua chương trình đề cử tỉnh bang. Hầu hết các tỉnh bang của Canada đều mời ứng viên thông qua chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Riêng Quebec và Nuvanut không có chương trình này. Quebec có thỏa thuận riêng với […]

Kết quả chương trình PNP mới nhất tại Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba và PEI

Thông qua chương trình PNP, các tỉnh bang sẽ chọn ra những ứng viên nhập cư theo diện đóng góp kinh tế có khả năng hòa nhập tốt nhất

Ontario, British Columbia, Đảo Hoàng tử cấp thư mời định cư tay nghề PNP Đề cử tỉnh bang

Ontario, British Columbia và Đảo Hoàng Tử đã gửi thư mời cho các ứng viên diện tay nghề trong đợt rút hồ sơ Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) từ ngày 15/7 đến 20/7.

Canada mời ứng viên diện tay nghề PNP nộp hồ sơ thường trú nhân trong đợt rút thăm từ 8/7 đến 14/7

Ba tỉnh bang British Columbia, Manitoba và New Brunswick của Canada đã gửi thư mời cho các ứng viên trong Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) trong đợt rút hồ sơ từ ngày 8/7 đến 14/7.

Kết quả nhập cư của ứng viên diện tay nghề PNP Ontario, British Columbia, Manitoba và Alberta từ 30/6 đến 7/7 

Năm tỉnh bang của Canada đã gửi thư mời cho các ứng viên nộp hồ sơ thường trú nhân qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) từ ngày 30/6 đến ngày 7/7.

Kết quả nhập cư đề cử tỉnh bang PNP của British Columbia, Ontario và Saskatchewan từ 3-9/6

Ba tỉnh bang của Canada đã gửi thư mời nộp hồ sơ cho các ứng viên PNP Đề cử tỉnh bang trong đợt rút hồ sơ từ ngày 3-9/6.

Kết quả nhập cư PNP đề cử tỉnh bang của British Columbia và Manitoba từ 23/5 đến 2/6 

Hai tỉnh bang của Canada đã gửi thư mời các ứng viên trong hai tuần rút hồ sơ theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) vừa qua.

Kết quả chương trình PNP của Ontario, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba và PEI từ 13-19/05

Sau đây, 5 tỉnh bang Ontario, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba và PEI đã công bố kết quả PNP Chương trình Đề cử Tỉnh bang từ 13-19/05.

Kết quả nhập cư PNP của Ontario, Quebec, British Columbia và Đảo Hoàng Tử Edward từ 5-12/5

Bốn tỉnh bang của Canada đã gửi thư mời nộp hồ sơ (ITA) xin định cư PR cho các ứng viên PNP trong đợt rút hồ sơ mới nhất.

Saskatchewan gửi hơn 1.032 thư mời nộp hồ sơ trong đợt rút PNP mới nhất

Saskatchewan đã tiến hành một đợt rút Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) mới theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang Saskatchewan (SINP) và gửi 1.032 thư mời nộp hồ sơ xin thường trú nhân Canada.

Kết quả chương trình PNP British Columbia, Saskatchewan, Manitoba và New Brunswick từ 29/4 đến 5/5

Bốn tỉnh bang của Canada đã gửi thư mời cho các ứng viên trong đợt rút hồ sơ Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) gần đây nhất.

Kết quả đợt rút hồ sơ PNP giữa tháng 4/2023 mới nhất của British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba và PEI

Năm tỉnh bang British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba và PEI đã gửi thư mời cho các ứng viên Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) từ 15-21/4/2023.

Canada công bố cách đánh giá năng lực tài chính của ứng viên PNP 

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã cập nhật bản hướng dẫn về cách đánh giá khả năng ổn định kinh tế của ứng viên trong Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP).

Ontario, British Columbia và Manitoba công bố kết quả nhập cư PNP từ ngày 08 – 14/04/2023

Ba tỉnh bang Ontario, British Columbia và Manitoba đã tổ chức rút hồ sơ Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 4 năm 2023.