PNP - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » PNP

British Columbia và Manitoba công bố kết quả đề cử tỉnh bang đầu tháng 5/2024

British Columbia và Manitoba đã cấp thư mời nộp hồ sơ xin Đề cử Tỉnh bang cho các ứng viên nộp hồ sơ định cư theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang tương ứng. 

Năm tỉnh bang Canada công bố kết quả đề cử tỉnh bang từ 27/4 đến 03/5/2024

Trong thời gian từ 27/4 đến 03/5/2024, năm tỉnh bang của Canada đã tiến hành gửi thư mời cho các ứng viên của chương trình đề cử tỉnh bang.

Bộ di trú Canada chấp thuận yêu cầu gia hạn Work permit cho ứng viên đề cử tỉnh bang Manitoba

Bộ trưởng Bộ di trú Canada đã chấp thuận yêu cầu của Manitoba về việc gia hạn tình trạng cư trú tạm thời của một số ứng viên Chương trình Đề cử của Tỉnh bang này. 

British Columbia và Đảo Hoàng tử Edward công bố kết quả đề cử tỉnh bang tuần 3 tháng 4/2024

British Columbia (BC) và Đảo Hoàng tử Edward (PEI) đã cấp thư mời (ITA) đề cử tỉnh bang tuần 3 tháng 04/2024. 

Địa điểm cư trú phù hợp đối với ứng viên nhập cư theo chương trình tỉnh bang và Liên bang

Việc nhập cư vào Canada thông qua chương trình nhập cư tỉnh bang sẽ có những nghĩa vụ khác với việc nhập cư vào nước này thông qua chương trình liên bang.

British Columbia và Manitoba công bố kết quả đề cử tỉnh bang từ 6-12/4/2024

British Columbia và Manitoba đã cấp thư mời nộp hồ sơ cho ứng viên thông qua các Chương trình đề cử tỉnh bang riêng của tỉnh từ ngày 6 – 12/04/2024.

Cập nhật thời gian xử lý hồ sơ của Bộ di trú Canada ngày 02/4/2024

Bản cập nhật chính thức gần đây nhất về thời gian xử lý hồ sơ của Bộ di trú Canada (IRCC) vào ngày 02/04/2024 và so sánh với thời gian xử lý hồ sơ của tuần trước đó.  

Ontario công bố chỉ tiêu nhập cư 2024 và kết quả đề cử của ba tỉnh bang từ 29/3 đến 05/4

Ontario công bố chỉ tiêu nhập cư năm 2024 là cấp 21.500 thư đề cử đối với Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP), tăng 5.000 so với 16.500 thư đề cử năm 2023. 

Ba tỉnh bang Canada công bố kết quả đề cử tỉnh bang trong tuần cuối tháng 3/2024

3 tỉnh bang công bố kết quả đề cử cho ứng viên nhập cư thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP), riêng Quebec là chương trình nhập cư tỉnh bang đặc biệt.

5 tỉnh bang Canada công bố kết quả đề cử tỉnh bang từ 16 – 22/03/2024

5 tỉnh bang đã cấp thư mời nộp hồ sơ cho những người mới đến Canada thông qua các chương trình đề cử tỉnh bang từ ngày 16 – 22/03/2024.

Ba tỉnh bang công bố kết quả đề cử tỉnh bang trong tuần đầu tháng 3/2024

Từ 02/03 đến 08/03, ba tỉnh bang British Columbia, Ontario và Saskachewan cấp thư mời nộp hồ sơ (ITA) thường trú nhân (PR) cho các chương trình đề cử tỉnh bang của mỗi bang.  

5 tỉnh bang công bố kết quả nhập cư diện đề cử tỉnh bang từ 17/02/2024 – 01/03/2024

Ontario, British Columbia (B.C.), Prince Edward Island (PEI) và Manitoba đã phát hành các thư mời nộp hồ sơ nhập cư thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của từng tỉnh trong thời gian từ 17/02/2024 đến 01/03/2024.

British Columbia, Alberta và Prince Edward Island công bố kết quả đề cử tỉnh bang tuần 2 tháng 2/2024

British Columbia, Alberta và Prince Edward Island đã cấp Thư mời nộp hồ sơ (ITA) trong tuần thứ hai của tháng 2/2024 cho các ứng viên trong một số ngành nghề có nhu cầu của tỉnh, thông qua các Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) tương ứng.

Alberta tạm dừng diện Opportunity Stream và ưu tiên nhóm ngành du lịch, nhà hàng – khách sạn

Kể từ ngày 15 tháng 2, Chương trình Đề cử Tỉnh bang Alberta (AAIP) đã thông báo tạm dừng xử lý các hồ sơ diện Opportunity Stream cho đến khi có thông báo mới.

Bộ di trú Canada mời 1,040 hồ sơ Express Entry trong đợt rút ngày 23/01/2024

Bộ di trú Canada (IRCC) đã gửi thư mời cho 1,040 ứng viên Express Entry trong đợt rút hồ sơ chung ngày 23/01/2024 vừa qua.  Các ứng viên cần đạt điểm số tối thiểu trong hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 543. Đây là đợt rút hồ sơ thứ 2 trong năm 2024. […]