Chương trình Đề cử Tỉnh bang Alberta (AAIP) vừa công bố 2 thay đổi quan trọng trong các hướng dẫn nhập cư của bang.

Tin cập nhật quan trọng đầu tiên là diện Alberta Opportunity Stream sẽ chính thức mở nhận hồ sơ trở lại kể từ ngày 11/06/2024, sau một thời gian tạm dừng kể từ thông báo ngày 15/02 năm nay. Ngoài ra, chương trình cũng đồng thời đưa ra các hướng dẫn mới liên quan đến việc quản lý chỉ tiêu đề cử tỉnh bang cũng như thời gian xử lý hồ sơ nhập cư trong năm 2024, sau khi đã xác định chính thức mức chỉ tiêu đề cử tỉnh bang mà Bộ di trú đã phân bổ cho Alberta.

Cụ thể, hạn ngạch đề cử bang năm 2024 do Bộ di trú phân bổ cho Alberta là 9.750 đề cử. Đây là số lượng Đề cử tỉnh bang (Nomination) tối đa bang có thể cấp trong năm nay. Trước đó vào cuối tháng 3/2024, Thủ hiến bang Alberta – bà Danielle Smith – đã viết thư cho Thủ tướng Justin Trudeau nhằm yêu cầu tăng thêm chỉ tiêu nhập cho tỉnh bang tuy nhiên có vẻ như nỗ lực này đã không nhận được phản hồi tích cực nào.  

Tính đến ngày 29/5/2024, tỉnh đã ban hành 4.337 đề cử theo nhiều diện chương trình thuộc AAIP khác nhau. Vì vậy hiện nay tỉnh đang tổ chức phân bổ chỉ tiêu cho các diện chương trình liệt kê dưới đây với số lượng cân bằng cho mỗi diện trong 7 tháng còn lại của năm 2024. Các diện chương trình nhập cư chính của Alberta hiện nay gồm có: 

    • Diện Alberta Opportunity Stream 
    • Diện Rural Renewal Stream 
    • Diện ưu tiên Accelerated Tech Pathway 
    • Diện ưu tiên nhóm ngành Du lịch (Toursim and Hospitality Stream) 

Ngoài ra, tỉnh bang cũng công bố việc thay đổi cách thức nhận hồ sơ so với trước đây, đối với các diện chương trình nêu trên. Mỗi tháng tỉnh bang đề ra một ngày tiếp nhận hồ sơ cho các diện chương trình cho đến khi đạt được chỉ tiêu của tháng. Các hồ sơ chưa được tiếp nhận sẽ cần chờ đến đợt tiếp nhận hồ sơ của tháng tiếp theo.

Alberta mở lại diện Opportunity Stream và công bố các thay đổi về chỉ tiêu nhập cư 2024


Chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ nhập cư theo chương trình AAIP trong 7 tháng cuối năm 2024 

Diện chương trình  11/06  09/07  13/08  10/09  08/10  05/11  10/12 
Alberta Opportunity Stream  430 >  444  430  444  430  444  430 
Express Entry Stream
Accelerated Tech Pathway 
30  50  50  50  50  50  50 
Rural Renewal Stream  145  160  145  160  145  160  145 
Tourism and Hospitality Stream  130  143  130  143  130  143  130 
Các diện doanh nhân 

Diện Du học sinh tốt nghiệp, Diện Kinh doanh Trang trại và vùng Nông thôn 

Hồ sơ diện doanh nhân vẫn đang được tiếp nhận, thời gian đáp ứng điều kiện xin đề cử tỉnh bang thường có chênh lệch, tùy thuộc vào thời điểm đương đơn đáp ứng điều kiện 
Tổng chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ nhập cư  735  797  755  797  755  797  755 

 Bản cập nhật mới của chương trình AAIP cũng xác nhận rằng điều kiện của các diện chương trình sẽ không có thay đổi so với trước đây.


Thống kê số lượng đề cử tỉnh bang theo AAIP đã được cấp và lượng đề cử còn lại trong năm 2024 

Diện Rural Renewal Stream, Express Entry Stream và Alberta Opportunity Stream là ba diện chương trình còn lại nhiều chỉ tiêu nhất cho thời gian còn lại của năm 2024 tính đến ngày 29 tháng 5. 

Diện chương trình  Số lượng PNP đã được cấp trong năm 2024 (tính đến 29/5/2024)  Chỉ tiêu PNP được phân bổ (có thể thay đổi) 
Alberta Opportunity Stream  2,245  5,393 
Express Entry Stream  983  1,775 
Dedicated Healthcare Pathways  228  320 
Accelerated Tech Pathway  536  1,047 
Priority Sector Draws and other initiatives 

(Nhóm ngành nghề ưu tiên) 

116  231 
Nhóm có liên kết gia đình và Ngành nghề đang có nhu cầu  103  177 
Rural Renewal Stream  971  1,900 
Tourism and Hospitality Stream  135  660 
Các diện doanh nhân 

Diện Du học sinh tốt nghiệp, Diện Kinh doanh Trang trại và vùng Nông thôn 

3  22 
Tổng số lượng PNP  4,337  9,750 

 Link chính phủ tỉnh bang Alberta về các tin tức cập nhật liên quan đến nhập cư: https://www.alberta.ca/aaip-updates  

Cập nhật mới của bang Alberta cho thấy tỉnh bang đang nỗ lực phân bổ hợp lý số lượng chỉ tiêu đề cử tỉnh bang được cho phép trong năm 2024 vào các nhóm chương trình nhập cư. Trong đó, ba diện chương trình vẫn còn nhiều chỉ tiêu trong 7 tháng cuối năm 2024 là Rural Renewal Stream, Alberta Opportunity Stream và Express Entry Stream. Tuy nhiên, với việc chỉ tiếp nhận một số lượng nhất định hồ sơ nhập cư vào một ngày ấn định hàng tháng, ứng viên cần có sự chuẩn bị sẵn sàng nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện của các diện chương trình và tranh thủ cơ hội nộp hồ sơ hàng tháng vào Alberta. Với mạng lưới kết nối chặt chẽ và rộng khắp với đối tác ở Alberta trong nhiều năm qua, IMM Canada đã và đang hỗ trợ khách hàng nhanh chóng tìm kiếm công việc phù hợp có đi kèm cơ hội định cư và chuẩn bị hồ sơ tốt nhất, nhằm giúp khách hàng đạt được đề cử tỉnh bang Alberta theo các chương trình đề cử tỉnh bang trong 7 tháng còn lại của năm 2024.


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: