Chương trình Đề cử tỉnh bang Alberta - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Chương trình Đề cử tỉnh bang Alberta

04 Tỉnh bang British Columbia, Quebec, Manitoba và Alberta công bố kết quả rút hồ sơ đối với chương trình định cư và đề cử của Tỉnh bang

Từ ngày 21 đến 28 tháng 06 vừa qua, 04 Tỉnh bang của Canada đã phát hành thư mời nộp xin đề cử Tỉnh bang cho các ứng viên đang có hồ sơ thuộc Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) và những chương trình định cư do Tỉnh bang quản lý. 

Alberta mở lại diện Opportunity Stream và công bố các thay đổi về chỉ tiêu nhập cư 2024

Chương trình Đề cử Tỉnh bang Alberta (AAIP) vừa công bố 2 thay đổi quan trọng trong các hướng dẫn nhập cư của bang.

Định cư Canada với chương trình Đề cử tỉnh bang Alberta Express Entry diện nhóm ngành ưu tiên

Diện nhóm ngành ưu tiên (Accelerated Tech Pathway) cho phép ứng viên Express Entry có thư mời làm việc trong các ngành ưu tiên ở Alberta đủ điều kiện nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang với quy trình xét duyệt nhanh chóng hơn.