Theo dữ liệu mới nhất được cập nhật tính đến ngày 20/12/2023, bộ di trú Canada thông báo lượng hồ sơ nhập cư còn tồn đọng đã giảm 46,200 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 4,93%). 

Đây là những hồ sơ xin nhập tịch, xin cấp quyền thường trú và tạm trú tính đến ngày 30/11/2023. 

Số lượng hồ sơ nhập cư tồn đọng của Canada về nhập tịch, thường trú và tạm trú hiện đã giảm gần 5% lần đầu tiên kể từ tháng 04/2023. 

Tồn đọng hồ sơ nhập cư được định nghĩa là bất kỳ hồ sơ xin nhập tịch, nhập cư hay xin visa tạm thời nào có thời gian xử lý vượt quá tiêu chuẩn dịch vụ trung bình do Bộ di trú đặt ra. 

Theo Bộ di trú, tổng cộng có 890,300 hồ sơ xin nhập tịch, nhập cư và xin visa tạm thời còn tồn đọng và việc xử lý các hồ sơ này mất nhiều thời gian hơn bình thường. 

IRCC đã đặt mục tiêu xử lý 80% lượng hồ sơ theo dịch vụ tiêu chuẩn và những hồ sơ mất nhiều thời gian xử lý hơn mức này sẽ được phân loại là tồn đọng.

Bộ di trú Canada cập nhật tình hình tồn đọng hồ sơ nhập cư


Bảng so sánh lượng hồ sơ nhập cư tồn đọng theo tháng 

Loại hồ sơ  Lượng hồ sơ tồn đọng tính đến 30/11/2023  Lượng hồ sơ tồn đọng tính đến 31/10/2023  Số lượng hồ sơ tồn đọng đã giảm  Tỷ lệ % lượng hồ sơ tồn đọng giảm 
Nhập tịch  53,000  56,400  -3,400  -6.03% 
Thường trú  287,300  287,500  -200  -0.07% 
Tạm trú  550,000  592,600  -42,600  -7.19% 
Tổng cộng  890,300  936,500  -46,200  -4.93% 

 So với dữ liệu của tháng trước, số lượng hồ sơ tồn đọng xin nhập tịch và tạm trú đã giảm đáng kể. 

    • 550,000 bộ hồ sơ xin tạm trú còn tồn đọng, chiếm 47% trên tổng số 1,170,000 bộ hồ sơ. 
    • 287,300 bộ hồ sơ xin cấp quyền thường trú còn tồn đọng, chiếm 44% trên tổng số 653,000 bộ hồ sơ. 
    • 53,000 bộ hồ sơ xin nhập tịch còn tồn đọng, chiếm 20% trên tổng số 269,700 bộ hồ sơ. 

Tính đến ngày 30 11/2023, IRCC đang quản lý 2.092.700 hồ sơ đăng ký trên tất cả các danh mục. 

Dưới đây là bảng so sánh hàng tháng về số lượng hồ sơ đăng ký được xử lý theo dịch vụ tiêu chuẩn. 

Loại hồ sơ  Lượng hồ sơ được xử lý theo dịch vụ tiêu chuẩn, tính đến 30/11  Lượng hồ sơ được xử lý theo dịch vụ tiêu chuẩn, tính đến 31/10  Tỷ lệ % lượng hồ sơ thay đổi kể từ 31/10 đến 30/11 
Nhập tịch  216,700  214,800  0.9% 
Thường trú  365,700  351,500  4.0% 
Tạm trú  620,000  664,000  -6.6% 
Tổng cộng  1,202,400  1,230,300  -2.3% 

Lượng hồ sơ IRCC xử lý theo dịch vụ tiêu chuẩn


So sánh lượng hồ sơ của IRCC còn tồn đọng giữa các tháng trong năm 2023 

Ngày cập nhật tồn đọng hồ sơ 

Lượng hồ sơ còn tồn đọng  Tổng lượng hồ sơ đăng ký đang được xử lý  Tỷ lệ thay đổi lượng hồ sơ tồn đọng theo tháng 
30/11/2023  890,300  2,092,700  -4.93% 
31/10/2023  936,500  2,166,800  0.86% 
30/09/2023  928,500  2,194,900  9.9% 
31/08/2023  844,700  2,198,700  5.2% 
31/07/2023  802,600  2,274,600  0.2% 
30/06/2023  801,000  2,264,000  -2.3% 
31/05/2023  820,000  2,248,000  1.4% 
30/04/2023  809,000  2,006,000  -9.7% 
31/03/2023  896,300  2,017,700  -1.5% 
28/02/2023  910,400  1,962,600  -6.6% 
31/01/2023  974,600  1,944,500  6.1% 

Dữ liệu hồ sơ tồn đọng của IRCC trong năm 2023 

Về lượng hồ sơ tồn đọng của IRCC năm 2023 

Tính đến 30/11/2023, lượng hồ sơ IRCC đang xử lý là 2,092,700 hồ sơ theo diện nhập cư, nhập tịch và xin visa. Theo báo cáo gần nhất của Bộ di trú, tính đến ngày 30/11/2023, có 890,300 bộ hồ sơ còn tồn đọng, vượt quá thời gian xử lý hồ sơ thông thường.


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: