visa Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » visa Canada

Bộ di trú Canada cập nhật tình hình tồn đọng hồ sơ nhập cư

Theo dữ liệu mới nhất được cập nhật tính đến ngày 20/12/2023, bộ di trú Canada thông báo lượng hồ sơ nhập cư còn tồn đọng đã giảm 46,200 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 4,93%).  Đây là những hồ sơ xin nhập tịch, xin cấp quyền thường trú và tạm trú tính đến ngày 30/11/2023.  […]

Số lượng hồ sơ nhập cư Canada tồn đọng giảm dần dù lượng hồ sơ mới vẫn đang tăng

Dữ liệu gần đây nhất của bộ di trú Canada (IRCC) cho thấy hiện còn tồn đọng 802,600 hồ sơ đăng ký trong tổng số 2,274,600 hồ sơ tính đến ngày 31/07. 

Trọn gói 2,3 tỷ đồng – Có ngay Job tốt – Cả gia đình cùng sinh sống tại Canada

Bạn tìm kiếm một cơ hội làm việc tại nước ngoài? Bạn muốn cho gia đình sinh sống tại Canada trong vòng 1 năm tới? Bạn ngại vì mình còn trẻ hoặc sợ các yêu cầu phức tạp, trình độ cao? Chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ qua dịch vụ trọn gói hấp dẫn […]