Bộ di trú Canada (IRCC) đã gửi thư mời nộp hồ sơ (ITA) cho các ứng viên của đợt rút hồ sơ Express Entry lần thứ 3 trong tuần 3 tháng 12/2023. 

Bộ đã gửi thư mời cho 670 ứng viên trong đợt rút hồ sơ theo danh mục ngành nghề dành cho các ứng viên trong lĩnh vực vận tải. Ứng viên cần đạt điểm số Xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 435 để đủ điều kiện nhận thư mời ITA. 

2 đợt rút hồ sơ trước đó diễn ra cùng trong tuần vào ngày 18 và 19/12. Vào ngày 19/12, IRCC đã gửi thư mời cho 1,000 ứng viên trong lĩnh vực kỹ thuật. Đây là lần thứ 2 rút hồ sơ theo hạng mục ngành này trong năm 2023. Ứng viên cần đạt điểm số CRS tối thiểu là 425. Đợt rút hồ sơ ngành kỹ thuật đầu tiên diễn ra vào ngày 03/08 và Bộ đã gửi thư mời cho 1,500 ứng viên. 

Đợt rút hồ sơ ngày 18/12 là đợt rút hồ sơ chung. Bộ đã gửi thư mời cho 1,325 ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 542. 

Vào ngày 08/12, 5,900 ứng viên có điểm số CRS tối thiểu là 481 đã nhận được thư mời . Đây là đợt rút hồ sơ dành cho các ứng viên là chuyên gia STEM.   

Vào ngày 07/12 cũng có 1 đợt rút hồ sơ theo mục tiêu ngành nghề dành cho các ứng viên sử dụng thông thạo tiếng Pháp, thư mời đã gửi đến 1,000 ứng viên có hồ sơ trên hệ thống Express Entry với điểm CRS tối thiểu là 470. 

Cũng có 1 đợt rút hồ sơ chung trước đó vào ngày 06/12 dành cho các ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 561. Đây cũng là đợt rút hồ sơ đầu tiên diễn ra sau hơn 1 tháng tạm ngưng rút. Trước đó, đợt rút hồ sơ gần nhất là đợt rút hồ sơ theo hạng mục ngành nghề diễn ra vào ngày 06/10 dành cho các ứng viên là chuyên gia trong lĩnh vực Y tế.  

IRCC không thông báo nguyên nhân tại sao lại tạm dừng rút hồ sơ mặc dù vào 14/11, trước đó IRCC có đăng trên Twitter rằng một số ứng viên đã gặp khó khăn trong quá trình tạo hồ sơ Express Entry và không thể nộp hồ sơ lên hệ thống. 

2 ngày sau vào ngày 16/11, Bộ đã đăng một dòng lên Twitter cho biết vấn đề đã được giải quyết, nhưng đã có không đợt rút hồ sơ nào diễn ra ngay sau đó như mong đợi. 

Có rất nhiều lí do để IRCC trì hoãn việc rút hồ sơ Express Entry, chẳng hạn như Bộ đã đạt được các mục tiêu về số lượng ứng viên Express Entry như trong bản Kế hoạch nhập cư đã đưa ra, các vấn đề liên quan đến lỗi công nghệ thông tin, thay đổi nhân sự hoặc cập nhật Hệ thống xếp hạng toàn diện CRS.

Bộ di trú Canada tổ chức các đợt rút hồ sơ Express Entry trong tuần 3 tháng 122023


Tóm tắt kết quả các đợt rút hồ từ tháng 06/2023 đến nay

Ngày  Chương trình  Số lượng thư mời (ITAs)  Điểm CRS tối thiểu 
19/12  Nhóm kỹ thuật  1,000  425 
18/12  Tất cả chương trình  1,325  542 
08/12  Nhóm STEM   5,900  481 
07/12  Nhóm tiếng Pháp  1,000  470 
06/12  Tất cả chương trình  4,750  561 
26/10  Nhóm y tế  3,600  431 
25/10  Nhóm tiếng Pháp  300  486 
24/10  Nhóm chương trình PNP liên kết Express Entry 1,548  776 
10/10  Tất cả chương trình  3,725  500 
28/09  Nhóm nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp  600  354 
27/09  Nhóm tiếng Pháp  500  472 
26/09  Tất cả chương trình  3,000  504 
20/09  Nhóm vận tải  1,000  435 
19/09  Tất cả chương trình  3,200  531 
15/08  Tất cả chương trình  4,300  496 
03/08  Nhóm kỹ thuật  1,500  388 
02/08  Nhóm tiếng Pháp  800  435 
01/08  Tất cả chương trình  2,000  517 
12/07  Nhóm tiếng Pháp  3,800  375 
11/07  Tất cả chương trình  800  505 
07/07  Nhóm tiếng Pháp  2,300  439 
06/07  Nhóm y tế  1500  463 
05/07  Nhóm STEM  500  486 
04/07  Tất cả chương trình  700  511 
28/06  Nhóm y tế  500  476 
27/06  Tất cả chương trình  4,300  486 
08/06  Tất cả chương trình  4,800  486 

Thông tin về Express Entry 

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ ứng viên gồm 3 chương trình nhập cư kinh tế: Chương trình Lao động tay nghề liên bang (FSWP), Chương trình Lao động kỹ thuật liên bang (FSTP) và Chương trình dành cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Canada (CEC). Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) sẽ đánh giá và tính điểm ứng viên dựa trên các yếu tố: kinh nghiệm làm việc, ngôn ngữ, trình độ học vấn, tuổi và nghề nghiệp. 

Những ứng viên có điểm CRS cao nhất sẽ có nhiều khả năng nhận được thư mời nộp hồ sơ (ITA) để xin cấp quyền thường trú nhân (PR).  

Khi ứng viên nhận được thư ITA, họ có thể nộp hồ sơ PR đến IRCC. Thời gian dịch vụ tiêu chuẩn để Bộ xử lý hồ sơ ứng viên Express Entry và có kết quả sẽ diễn ra trong khoảng 6 tháng.


Thông tin về việc rút hồ sơ theo hạng mục ngành nghề 

Vào tháng 5/2023, IRCC đã thông báo sẽ tổ chức đợt rút hồ sơ theo hạng mục ngành nghề để gửi thư mời cho các ứng viên của chương trình Express Entry. 

Thông qua các vòng rút hồ sơ mới này, IRCC lựa chọn ra những ứng viên đáp ứng được các tiêu chí cụ thể và Bộ trưởng nhập cư tin rằng chính các ứng viên này sẽ giúp củng cố thêm lực lượng lao động và nền kinh tế của Canada. Trong số 6 hạng mục mới, có 1 hạng mục là ứng viên Express Entry cần chứng minh được khả năng sử dụng tiếng Pháp. 5 hạng mục còn lại hướng đến các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong những ngành đang thiếu hụt lao động tại Canada như:

    • Y tế 
    • Chuyên gia STEM 
    • Kỹ thuật 
    • Vận tải 
    • Nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp

Thư ITA được cấp trong các vòng chọn ứng viên dựa theo danh mục ngành nghề sẽ được tính vào các mục tiêu dành cho Lao động tay nghề cao (Express Entry) của Liên bang trong Kế hoạch nhập . Trong 3 năm (2023-2025), Canada dự kiến sẽ tiếp nhận tới 114.000 thường trú nhân mới mỗi năm thông qua chương trình Express Entry cho đến năm 2025.


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: