Điểm CRS - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Điểm CRS

Bộ di trú Canada tổ chức các đợt rút hồ sơ Express Entry trong tuần 3 tháng 12/2023

Bộ di trú Canada (IRCC) đã gửi thư mời nộp hồ sơ (ITA) cho các ứng viên của đợt rút hồ sơ Express Entry lần thứ 3 trong tuần 3 tháng 12/2023. 

Rút thăm Express Entry Canada tháng 11: phát 4.750 thư mời, điểm CRS 494

Điểm CRS tiếp tục giảm trong lần rút hồ sơ lần thứ 10 của tất cả các diện chương trình trong đợt rút Express Entry kể từ ngày 6 tháng 7.