Đây là lần thứ 02 Bộ Di trú Canada tổ chức rút hồ sơ trong hệ thống Express Entry trong tuần vừa qua, từ ngày 01 đến 07 tháng 07.

Thông qua đợt rút hồ sơ dựa trên danh mục lựa chọn, Bộ đã cấp 1,800 thư mời cho các ứng viên thuộc nhóm ngành kỹ thuật lành nghề. 

Ứng viên cần đạt tối thiểu 436 điểm CRS để được cân nhắc nhận thư mời. 

Đây là đợt rút hồ sơ dựa trên danh mục lựa chọn đầu tiên kể từ tháng 04/2024. Đây cũng là đợt rút hồ sơ đầu tiên dành cho nhóm ngành kỹ thuật kể từ tháng 12/2023. Căn cứ vào thông báo của Bộ di trú ban hành vào tháng 04, trong năm nay nhóm ngành kỹ thuật sẽ chiếm 5% trong tổng số thư mời của các đợt rút hồ sơ dựa trên danh mục lựa chọn.

Bộ Di trú đã thực hiện trước đó vào ngày 02/07 một đợt rút hồ sơ dành cho ứng viên của Chương trình Đề cử Tỉnh bang. 920 Thư mời đã được gửi cho các ứng viên có số điểm CRS từ 739 trở lên. 

Trong năm này, Bộ di trú có xu hướng sẽ tiến hành nhiều đợt rút hồ nhắm đến các chương trình định cư cụ thể. Kể từ 30/05, Bộ đã thực hiện 04 đợt rút hồ sơ dành cho các chương trình cụ thể, 03 trong số đó nhắm vào nhóm ứng viên của Chương trình Đề cử Tỉnh bang. 

Các đợt rút hồ sơ dành cho các chương trình cụ thể chỉ cân nhắc những ứng viên đã có hồ sơ Express Entry thông qua các chương trình Express Entry do Liên bang quản lý, ví dụ như Diện người lao động có kinh nghiệm ở Canada (CEC), Diện Lao động tay nghề Liên bang (FSWP) hoặc Diện Kỹ thuật Lành nghề Liên bang (FSTP). Trong trường hợp ứng viên được cân nhắc thông qua đợt rút hồ sơ dành cho Chương trình Đề cử Tỉnh bang, ứng viên cần phải đạt được Đề cử của Tỉnh bang thông qua một diện có liên kết với hệ thống Express Entry.

Cho đến gần đây, các đợt rút hồ sơ dạng này không còn diễn ra kể từ khi loại rút hồ sơ dựa trên danh mục lựa chọn được giới thiệu vào tháng 05/2023. Tuy nhiên, kể từ tháng 01/2024, Bộ di trú đã và đang làm việc để ổn định sự bùng nổ dân số của người cư trú tạm thời ở Canada. Một phương pháp để thực hiện mục tiêu này là cấp cho những người cư trú tạm thời, là những người đang ở Canadan dưới Giấy phép lao động hoặc giấy phép đi học hoặc visa du lịch, có nhiều lựa chọn hơn để trở thành Thường trú nhân.

Rất nhiều người cư trú tạm thời đã nộp hồ sơ xin Thường trú nhân, và đang sinh sống hoặc đã từng có kinh nghiệm làm việc tại Canada, nộp hồ sơ xin Thường trú nhân thông qua Diện Người lao động có kinh nghiệm tại Canada. Tình huống tương tự cũng áp dụng cho các ứng viên của chương trình Đề cử Tỉnh bang. Việc này cho thấy Bộ di trú có thể sẽ đạt được mục tiêu về số lượng người nhập cư theo diện “Lao động tay nghề liên bang (thông qua hệ thống Express Entry) mà Bộ đã đề ra trong Kế hoạch phân bổ thị thực định cư hằng năm, đồng thời việc này giúp giảm số lượng người cư trú tạm thời tại Canada, đây cũng là một trong những mục tiêu mà Bộ đang muốn nhắm đến. 

Bộ di trú cấp phát 1,800 thư mời cho các ứng viên nhóm ngành kỹ nghệ trong hệ thống Express Entry


Tóm tắt kết quả các đợt rút hồ sơ Express Entry trong năm 2024

Ngày  Loại hồ sơ được rút  Số lượng thư mời  Điểm CRS tối thiểu 
04 tháng 07  Diện kỹ thuật lành nghề  1,800  436 
02 tháng 07  Diện Đề cử Tỉnh bang  920  739 
19 tháng 06  Diện Đề cử Tỉnh bang  1,499  663 
31 tháng 05  Diện Lao động có Kinh nghiệm Canada  3,000  522 
30 tháng 05  Diện Đề cử Tỉnh bang  2,985  676 
24 tháng 04  Ứng viên thông thạo tiếng Pháp  1,400  410 
23 tháng 04  Tổng hợp  2,095  529 
11 tháng 04  Các nhóm nghề Khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học (STEM)  4,500  491 
10 tháng 04  Tổng hợp  1,280  549 
26 tháng 03  Ứng viên thông thạo tiếng Pháp  1,500  388 
25 tháng 03  Tổng hợp  1,980  524 
13 tháng 03  Nhóm nghề vận tải  975  430 
12 tháng 03  Tổng hợp  2,850  525 
29 tháng 02  Ứng viên thông thạo tiếng Pháp  2,500  336 
28 tháng 02  Tổng hợp  1,470  534 
16 tháng 02  Các nhóm nghề nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp  150  437 
14 tháng 02  Các nhóm nghề y tế  3,500  422 
13 tháng 02  Tổng hợp  1,490  535 
01 tháng 02  Ứng viên thông thạo tiếng Pháp  7,000  365 
31 tháng 01  Tổng hợp  730  541 
23 tháng 01  Tổng hợp  1,040  543 
10 tháng 01  Tổng hợp  1,510  546 

Hệ thống Express Entry là gì? 

Được giới thiệu và triển khai vào năm 2015, Express Entry là một hệ thống quản lý hồ sơ của ứng viên mà Bộ Di trú Canada đang nhắm đến để thu hút nhân lực và đóng góp vào nguồn vốn nhân sự đang thiếu hụt ở Canada, thông qua hệ thống Express Entry hồ sơ của các ứng viên trên sẽ được xét duyệt nhanh hơn. Hệ thống này quản lý ứng viên của các diện định cư như Lao động Tay nghề Liên bang (Federal Skilled Worker Program), Lao động Kỹ thuật Lành nghề Liên bang (Federal Skilled Trade Program) và Người lao động có kinh nghiệm tại Canada (Canadian Experience Class). 

Hệ thống xếp loại toàn diện (Comprehensive Rating System-CRS) cân nhắc đến những yếu tố nguồn nhân lực như độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, ngành nghề và khả năng về ngôn ngữ để đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên đối với yêu cầu của chương trình. Mỗi yếu tố nguồn nhân lực sẽ được gắn cho một giá trị điểm số nhất định, và khi cộng tất cả các điểm số lại với nhau, ứng viên sẽ nhận được tổng điểm CRS. Ứng viên có số điểm CRS càng cao, thì càng có khả năng nhận được thư mời nộp hồ sơ định cư trong hệ thống Express Entry thông qua các đợt rút hồ sơ trong tương lai. 

Hiện tại có một vài phân loại về việc rút hồ sơ trong hệ thống Express Entry, bao gồm Rút hồ sơ theo loại chương trình cụ thể, Rút hồ sơ dựa vào danh mục lựa chọn và Rút hồ sơ tổng hợp. Rút hồ sơ tổng hợp cân nhắc tất cả các ứng viên Express Entry, không kể đến chương trình họ tham gia hoặc nghề nghiệp của họ. 


Rút hồ sơ dựa trên danh mục lựa chọn (Category-based draw) là gì? 

Rút hồ sơ theo danh mục lựa chọn được giới thiệu vào năm 2023, đây là một hình thức để Bộ Di trú Canada lựa chọn ra những ứng viên Express Entry phù hợp với nhu cầu nhân sự đang thiếu hụt của Canada, hoặc để gia tăng dân số Canada sử dụng tiếng Pháp. 

Bộ Di trú Canada giới thiệu 06 danh mục dành cho ứng viên để được nhận Thư mời nộp hồ sơ định cư: 

  • Ngành nghề liên quan đến Chăm sóc sức khoẻ 
  • Lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ và Toán học
  • Thợ kỹ thuật, như Thợ mộc, Thợ sửa ống nước và Thợ xây dựng
  • Ngành nghề liên quan đến Vận tải 
  • Ngành nghề về nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp 
  • Ứng viên thông dụng tiếng Pháp 

Những đợt rút này không theo tiêu chí rút hồ sơ cho một chương trình cụ thể và khả năng điểm số rút hồ sơ sẽ thấp hơn điểm CRS trung bình (nếu so sánh với các đợt Rút hồ sơ tổng hợp).


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: