Trong tuần 3 của tháng 9/2023, 4 tỉnh bang của Canada đã công bố kết quả rút hồ sơ nhập cư thông qua chương trình đề cử tỉnh bang (PNPs). Đó là các tỉnh bang: British Columbia, Ontario, Alberta, Manitoba và đảo hoàng tử Edward.

British Columbia, Ontario, Alberta và PEI công bố kết quả đề cử tỉnh bang từ 1609 – 2209

Kết quả chương trình đề cử tỉnh bang từ 16/09 đến 22/09. 

*Lưu ý rằng các điều kiện cụ thể và điểm số đủ để nhận thư mời có thể thay đổi tùy theo từng tỉnh. Để đơn giản thì tất cả các thư mời nộp hồ sơ nhập cư sẽ được gọi chung là thư mời (ITAs) và các điểm số để đủ điều kiện nhập cư sẽ được gọi đơn giản là điểm.

British Columbia

British Columbia đã tổ chức cả đợt rút hồ sơ chung và đợt rút hồ sơ có mục tiêu, bao gồm nhiều diện nhập cư như sau:

    • Diện lao động tay nghề
    • Diện lao động tay nghề chương trình Express Entry của British Columbia (EEBC)
    • Diện du học sinh đã tốt nghiệp
    • Diện du học sinh đã tốt nghiệp chương trình EEBC
    • Diện lao động trình độ sơ cấp và bán chuyên nghiệp 

*EEBC là diện chương trình đề cử tỉnh bang BC liên kết Express Entry, và có thể chấp thuận các thư đề cử tỉnh bang nâng cao (dành riêng cho việc nộp hồ sơ Express Entry).

Theo các diện chương trình này, chương trình BCPNP đã gửi 147 ITAs. Điểm số tối thiểu để được mời trong đợt rút hồ sơ dành cho diện Lao động tay nghề và Lao động tay nghề EEBC là 108 điểm. Điểm số tối thiểu mà du học sinh và du học sinh đã tốt nghiệp diện EEBC cần đạt là 111 điểm. Cuối cùng, các ứng viên thuộc diện lao động trình độ sơ cấp và bán chuyên nghiệp cần đạt điểm số tối thiểu là 89 để đủ điều kiện cho đợt rút hồ sơ lần này.

Song song đó, chương trình BCPNP đã cấp 78 ITA dành cho các ứng viên theo diện Lao động tay nghề và du học sinh  (và cả diện du học sinh EEBC), đều nằm trong đợt rút hồ sơ mục tiêu dành cho các chuyên gia. Các ứng viên là chuyên gia có kinh nghiệm như giáo viên mầm non, trợ giảng, chuyên gia y tế đều được xem xét trong đợt rút hồ sơ này. Điểm số tối thiểu để được xem xét là 60 điểm.

Alberta 

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AAIP) công bố có 2 đợt rút hồ sơ trong tuần này. 

Đợt rút hồ sơ đầu tiên đã diễn ra là theo diện có kết nối gia đình và diện các ngành nghề có nhu cầu ưu tiên. Trong đợt này, chương trình đã gửi 142 ITA đến ứng viên có điểm số tối thiểu là 301 điểm. 

Đợt rút hồ sơ thứ hai là theo diện nhóm ngành nghề được ưu tiên. Đây là những ứng viên mục tiêu có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và khách sạn. Chương trình AAIP đã gửi 300 ITA cho các ứng viên có điểm số tối thiểu là 383.

Ontario

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã tổ chức 2 đợt rút hồ sơ trong tuần này. Đợt rút đầu tiên là đợt rút hồ sơ chung dành cho diện thạc sĩ. Chương trình đã gửi 537 ITA cho ứng viên có điểm số tối thiểu là 41. 

Đợt rút hồ sơ thứ hai là đợt rút hồ sơ chung theo diện tiến sĩ. Chương trình đã gửi 71 thư mời dành cho các ứng viên có điểm số tối thiểu là 40. 

Manitoba 

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) công bố  có 4 đợt rút hồ sơ đề cử tỉnh bang trong tuần này, theo nhiều diện khác nhau. 

Đợt rút hồ sơ đầu tiên dành cho nhóm ngành nghề cụ thể, và chương trình đã gửi 298 ITA cho ứng viên có điểm số tối thiểu là 612. Cụ thể hơn, trong đợt rút hồ sơ này ứng viên mục tiêu là những người có kinh nghiệm làm đại diện bán hàng và dịch vụ hoặc trong các ngành nghề hỗ trợ liên quan.

Chương trình MPNP cũng tổ chức đợt rút hồ sơ chung lần thứ 2 dành cho các ngành nghề mục tiêu khác. Đợt rút hồ sơ này đã gửi 239 ITA dành cho các ứng viên có điểm số tối thiểu là 631.

Đợt rút hồ sơ thứ ba là theo diện sinh viên quốc tế, nhắm đến các ứng viên có kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Họ là những sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục tại Manitoba. Đợt rút hồ sơ đã gửi 56 ITA, điểm số không được đề cập đến trong đợt rút này.

Đợt rút hồ sơ cuối theo diện Lao động tay nghề nước ngoài, và tỉnh bang đã mời các ứng viên dựa trên các thư mời trước đó của MPNP theo diện tuyển dụng chiến lược. Đợt rút hồ sơ này đã mời 27 ứng viên có điểm số tối thiểu là 723 để nộp hồ sơ xin PR.

Đảo hoàng tử Edward

Chương trình đề cử tỉnh bang đảo hoàng tử Edward (PEI PNP) đã tổ chức 2 đợt rút hồ sơ trong tuần này.

Đợt rút đầu tiên đã diễn ra theo diện định cư doanh nhân và tỉnh đã gửi 4 thư mời dành cho ứng viên có  điểm số là 80.

Đợt rút hồ sơ thứ hai đã diễn ra theo diện công nhân chủ chốt (là một phần thuộc danh mục tác động thị trường lao động ). Đợt rút hồ sơ này đã mời 153 ứng viên đang làm việc cho một chủ doanh nghiệp trong tỉnh và có điểm số tối thiểu là 55.


Anh/chị quan tâm đến chương trình định cư Canada diện đề cử tỉnh bang (PNP), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: