kết quả PNP - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » kết quả PNP

Sáu tỉnh bang Canada đã rút hồ sơ diện đề cử tỉnh bang đầu tháng 11/2023

Ontario, British Columbia, Quebec, Alberta, Manitoba và PEI đã có các đợt rút hồ sơ cho ứng viên chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Tất cả các tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada, ngoại trừ Quebec và Nunavut, đều có thể mời ứng viên nhập cư theo diện đóng góp kinh tế và […]

Kết quả chương trình PNP tại các bang British Columbia, Saskatchewan và PEI từ 13/10 đến 27/10

3 tỉnh của Canada: British Columbia, Saskatchewan và PEI đã đề cử ứng viên cho chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).  Theo chương trình PNP, tất cả các tỉnh bang và vùng lãnh thổ tại Canada (ngoại trừ Quebec và Nunavut) có thể mời một số lượng ứng viên cụ thể nộp hồ sơ […]

British Columbia, Alberta và Manitoba công bố kết quả chương trình đề cử tỉnh bang từ ngày 06/10 đến 12/10

3 tỉnh bang Canada: British Columbia, Manitoba, Alberta đã công bố kết quả mời ứng viên nộp hồ sơ chương trình đề cử tỉnh bang (PNP)

British Columbia, Alberta và PEI công bố kết quả chương trình đề cử tỉnh bang từ 30/9 đến 05/10

Ba tỉnh bang của Canada: British Columbia, Alberta, Đảo hoàng tử Edward đã đề cử ứng viên trong chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).

Ontario, Britsh Columbia, Quebec, Manitoba, Alberta và New Brunswick công bố kết quả chương trình đề cử tỉnh bang từ ngày 22/09 đến 29/09

6 tỉnh bang của Canada đã gửi thư mời ứng viên nộp hồ sơ trong đợt công bố kết quả mới nhất của chương trình đề cử tỉnh bang cuối tháng 9/2023.

British Columbia, Ontario, Alberta và PEI công bố kết quả đề cử tỉnh bang từ 16/09 – 22/09

Trong tuần 3 của tháng 9/2023, 4 tỉnh bang của Canada đã công bố kết quả rút hồ sơ nhập cư thông qua chương trình đề cử tỉnh bang (PNPs)

Kết quả chương trình đề cử tỉnh bang Ontario, British Columbia, Quebec, New Brunswick và Alberta

5 tỉnh bang của Canada đã mời ứng viên nộp hồ sơ thông qua chương trình đề cử tỉnh bang. Hầu hết các tỉnh bang của Canada đều mời ứng viên thông qua chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Riêng Quebec và Nuvanut không có chương trình này. Quebec có thỏa thuận riêng với […]

Saskatchewan tổ chức đợt rút thăm lớn nhất trong năm 2022, Ontario mời 680 ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ

Saskatchewan, Ontario, Manitoba và British Columbia đã công bố kết quả của các Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) trong tuần đầu tháng 9.  Hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada (ngoại trừ Quebec và Nunavut) đều có chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) riêng. Thông qua các chương trình […]