Từ ngày 01/06-07/06 vừa qua, các tỉnh bang như British Columbia (B.C.), Quebec và Manitoba đã gửi thư mời cho các ứng viên để nộp hồ sơ xin bảo lãnh từ tỉnh bang thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).

03 Tỉnh bang công bố kết quả đề cử tỉnh bang tuần đầu tháng 62024

02 Tỉnh bang, British Columbia và Manitoba, đã gửi thư mời (còn được gọi là Express of Interest) trong các đợt rút hồ sơ gần nhất thuộc Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) của họ.  

Tất cả các Tỉnh bang và Vùng lãnh thổ đều vận hành Chương trình PNP để giúp chính quyền Tỉnh bang lựa chọn các ứng viên nhập cư diện kinh tế có khả năng hòa nhập dễ dàng nhất vào lực lượng lao động của Tỉnh bang. 

Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) vận hành để thực hiện trách nhiệm chung giữa Chính quyền Liên bang và Tỉnh bang về chính sách nhập cư. Hằng năm, Chính quyền Liên bang sẽ phân bổ số lượng đề cử nhất định cho các Tỉnh bang và đây là hạn ngạch tối đa mà Tỉnh bang được phép cấp cho các ứng viên nộp hồ sơ xin đề cử của họ. 

Cán ứng viên thành công nhận được đề cử của Tỉnh bang sẽ có cơ hội thành công cao hơn khi nộp hồ sơ xin Thường trú nhân Canada lên Bộ Di trú . 

Tỉnh bang Quebec và Chính quyền Liên bang đã có một thoả thuận riêng về việc Quebec có quyền tự chủ trong việc lựa chọn người nhập cư diện kinh tế vào Tỉnh bang của họ, thay vì được phân bổ hạn ngạch từ Liên bang, do đó Tỉnh bang này không cần thiết phải vận hành chương trình PNP. Thay vì việc nhận đề cử, ứng viên của Quebec sẽ được mời để nộp hồ sơ xin thư chấp thuận của tỉnh bang để nộp hồ sơ thường trú nhân 


Kết quả các chương trình nhập cư tỉnh bang từ 01/06 đến 07/06 

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia 

Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 06 vừa qua, Tỉnh bang British Columbia (B.C.) đã cấp phát 68 thư mời ứng viên nộp xin đề cử của Chương trình Đề cử tỉnh bang của British Columbia (BCPNP), các thư mời này thuộc bốn đợt rút hồ sơ riêng biệt, dựa trên nghề nghiệp của các ứng viên thuộc diện Lao động lành nghề và Sinh viên tốt nghiệp quốc tế (bao gồm cả diện liên kết Express Entry của BC). Đợt rút hồ sơ đã diễn ra vào ngày 04 tháng 06. 

Số lượng thư mời nhiều nhất (33 thư mời), thuộc về các ứng viên trong lĩnh vực công nghệ. Những ứng viên này cần có số điểm tối thiểu là 122 để được nhận thư mời. 

03 đợt rút còn lại có kết quả như sau: 

  • Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: 13 thư mời dành cho ứng viên đạt điểm tối thiểu 100 
  • Lĩnh vực chăm sóc trẻ em: 8 thư mời dành cho ứng viên có điểm tối thiểu 93 
  • Lĩnh vực xây dựng: 14 thư mời dành cho ứng viên có điểm tối thiểu 93

Chương trình đề cử tỉnh bang Quebec 

Đợt rút hồ sơ của Quebec đã diễn ra vào 30/05 vừa qua, nhưng đến tuần đầu của tháng 06, Quebec mới công bố kết quả. Đây là cách vận hành thường thấy của Tỉnh bang Quebec, luôn công bố kết quả sau khi đã hoàn tất rút hồ sơ và gửi thư mời cho ứng viên. 

Tỉnh bang Quebec đã gửi 1.441 thư mời cho ứng viên nộp hồ sơ xin thư chấp thuận của tỉnh bang để nộp hồ sơ thường trú nhân, các ứng viên cần đáp ứng điều kiện sau: 

  • Đạt tối thiểu CLB7 hoặc cao hơn đối với kỹ năng tiếng Pháp, căn cứ vào thang điểm của Quebec về việc đánh giá khả năng thông thạo tiếng Pháp dành cho người trưởng thành (Échelle québécoise des niveaux de compétence en français) hoặc các thang điểm tương đồng; 
  • Điểm hồ sơ bằng hoặc từ 591 điểm trở lên. 

Các ứng viên cũng được xem xét nếu họ đã nhận được thư mời làm việc hợp lệ từ Doanh nghiệp bên ngoài Cộng đồng đô thị Montreal. 

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba 

Vào ngày 06/06, Manitoba đã cấp phát 254 Thư mời (còn được gọi là Letter of Advice to apply) để nộp hồ sơ xin đề cử đối với Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba (MPNP). Trong số đó, 35 thư mời được cấp cho những ứng viên đã đăng ký thành công hồ sơ Express Entry và có mã xác thực hợp lệ dành cho người tìm việc. 

Những thư mời này được cấp cho các ứng cử viên thuộc ba lĩnh vực riêng biệt. 

Tỉnh bang đã gửi thư mời cho 134 Lao động lành nghề đang làm việc tại Manitoba đạt số điểm là 834. Tỉnh bang cũng thực hiện tương tự đối với 74 ứng viên thuộc Diện Sinh viên Quốc tế (không yêu cầu số điểm tối thiểu). 

Cuối cùng, 45 thư mời đã được cấp cho các ứng viên thuộc diện Lao động tay nghề ở nước ngoài căn cứ theo Chiến lược ưu tiên tuyển dụng của Tỉnh bang. Những ứng viên này yêu cầu số điểm tối thiểu là 708 để được nhận thư mời. 


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

Share this: