Từ ngày 20/05 đến 26/05/2024, Tỉnh bang British Columbia và Manitoba đều đã tiến hành cấp thư mời nộp hồ sơ bảo lãnh tỉnh bang cho những ứng viên quan tâm đến việc nộp hồ sơ thường trú Canada (PR) thông qua Chương trình Đề cử tỉnh bang của 02 Tỉnh bang này. 

Đây là những ứng viên đã được mời nộp hồ sơ thông qua diện nhập cư tay nghề và diện đoàn tụ gia đình. 

Lưu ý: Các chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) khác nhau sử dụng các tiêu chí chấm điểm riêng biệt khi đánh giá các ứng viên nhập cư vào Tỉnh bang của họ. Do đó, điểm số giữa các Chương trình không thể so sánh được và có thể khác biệt khá lớn. 

_British Columbia và Manitoba công bố kết quả đề cử tỉnh bang từ 11 đến 24 tháng 5 năm 2024


Kết quả của các Chương trình đề cử tỉnh bang (11-24/05) 

Tỉnh bang British Columbia 

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã tiến hành mời các ứng viên trong hai đợt rút hồ sơ riêng biệt vào ngày 14/05 và 22/05 vừa qua. 

Vào ngày 14/05, BCPNP đã cấp 37 thư mời trong một đợt rút hồ sơ tổng hợp dành cho Lao động tay nghề thuộc các Chương trình (Lao động Tay nghề của Tỉnh bang, Lao động Tay nghề liên kết hệ thống Express Entry, Sinh viên Tốt nghiệp Quốc tế, Sinh viên Tốt nghiệp Quốc tế liên kết hệ thống Express Entry, và Lao động Tay nghề sơ cấp và trung cấp). Các ứng viên cần đạt điểm tối thiểu là 131 để được nhận thư mời theo tất cả các chương trình—ngoại trừ chương trình Lao động Tay nghề sơ cấp và trung cấp, thì ứng viên cần đạt điểm tối thiểu là 107 để nhận thư mời. 

*Chương trình Đề cử tỉnh Bang British Columbia liên kết hệ thống Express Entry, là chương trình của Tỉnh bang và liên kết với các chương trình Express Entry do Liên bang quản lý  

Trong cùng đợt rút vào ngày 14/05, BCPNP đã tổ chức các đợt rút thăm theo danh mục dành cho các ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn trong các ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng tại B.C. Đợt rút này được tổ chức theo diện Lao động lành nghề và Sinh viên tốt nghiệp quốc tế (bao gồm chương trình liên kết Express Entry) và đã cấp thư mời cho ít nhất 36 ứng viên. Điểm tối thiểu lần lượt như sau: 

  • 90 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em; 
  • 93 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng; 
  • 100 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế; và 
  • 80 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thú y. 

Vào ngày 22/05, BCPNP đã tổ chức một đợt rút hồ sơ khác theo danh mục cho các ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng theo diện Lao động lành nghề và Sinh viên tốt nghiệp quốc tế (bao gồm chương trình liên kết Express Entry). Ít nhất 75 thư mời đã được phát hành, với số điểm tối thiểu như sau: 

  • 93 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em; 
  • 93 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng; 
  • 122 điểm dành cho ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ; 
  • 100 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế; Và 
  • 80 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thú y. 

Tỉnh bang Manitoba 

Vào ngày 23/05, Chương trình Đề cử Tỉnh bang của Manitoba (MPNP) đã rút hồ sơ theo ba chương trình khác nhau. 

Chương trình Lao động tay nghề đang làm việc tại Manitoba đã gửi thư mời cho những ứng viên kê khai trong hồ sơ họ có “Người hỗ trợ tại Manitoba”, được quy định là người thân hoặc họ hàng gần đã có tư cách thường trú nhân Canada hoặc công dân Canada. Các ứng viên cũng cần phải cư trú tại Manitoba ít nhất một năm để được xem xét trong đợt rút hồ sơ này. MPNP đã mời 121 ứng viên có số điểm tối thiểu là 782 theo diện này. 

Trong cùng ngày, Manitoba đã tổ chức rút hồ sơ cho Diện Sinh viên Quốc tế, cấp 93 thư mời cho các ứng viên đủ điều kiện. 

Sau đó, Manitoba cũng tổ chức rút hồ sơ theo diện Lao động tay nghề ở nước ngoài. Các ứng viên được mời nếu hồ sơ của họ cho thấy họ đã được mời theo diện Chiến lược ưu tiên tuyển dụng của chương trình Đề cử tỉnh bang Manitoba. Tỉnh bang này đã phát hành 39 thư mời cho các ứng viên có số điểm tối thiểu là 688. Trong tổng số 253 ứng viên được mời nộp hồ sơ, 29 người đã có hồ sơ Express Entry kèm theo số tìm việc hợp lệ. 


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình. 

Share this: