Bản cập nhật chính thức gần đây nhất về thời gian xử lý hồ sơ của Bộ di trú Canada (IRCC) vào ngày 02/04/2024 và so sánh với thời gian xử lý hồ sơ của tuần trước đó.

Vui lòng đọc kỹ thông tin bên dưới để hiểu rõ hơn về khung thời gian thụ lý cho các loại hồ sơ.

IRCC đã nâng cấp công cụ xử lý hồ sơ của mình vào đầu năm 2022 để cung cấp thông tin thực tế về thời gian xử lý hồ sơ thông thường thay vì chỉ đơn giản là các khung thời gian tiêu chuẩn trên lý thuyết như trước.

Trước đó, chỉ có các khung thời gian tiêu chuẩn trên lý thuyết của IRCC được hiển thị, thể hiện mục tiêu xử lý hồ sơ một cách nhanh chóng. Các tiêu chuẩn này hiếm khi được sửa đổi.

Hiện nay, phần lớn các dịch vụ quốc tịch và thường trú nhân cung cấp các mốc thời gian xử lý cho 80% lượng hồ sơ đăng ký, được cập nhật hàng tuần dựa trên số liệu thống kê trong sáu tháng trước đó. 

Những cập nhật này cung cấp thông tin chính xác hơn về khối lượng xử lý và những thay đổi trong quá trình xử lý hồ sơ của IRCC.

Khung thời gian xử lý cho hồ sơ xin tạm trú cũng được cập nhật hàng tuần dựa trên số liệu thống kê từ 8 hoặc 16 tuần trước đó.

Bảng biểu về thời gian xử lý hồ sơ này nhằm cung cấp thông tin thời gian xét duyệt hồ sơ cho người muốn nhập cư và người xin visa tiềm năng vào Canada. 

Điều này không có nghĩa là hồ sơ sẽ được xử lý chính xác trong khoảng thời gian được thống kê. Vì dựa trên thời gian xử lý của 80% hồ sơ đăng ký, thời gian xử lý hồ sơ có thể mất lâu hơn hoặc nhanh hơn quy định.

Cập nhật thời gian xử lý hồ sơ của Bộ di trú Canada ngày 0242024


Cập nhật thời gian xử lý hồ sơ của:

    • Thường trú nhân PR & Quốc tịch
    • Bảo lãnh gia đình
    • Hộ chiếu Canada
    • Thường trú nhân diện đóng góp kinh tế
    • Thị thực tạm thời

1. Thường trú nhân PR & Quốc tịch

Loại hồ sơ  Thời gian xử lý hiện tại  Thay đổi từ 26/03  Thay đổi từ 19/03  Thay đổi từ 12/03  Thay đổi từ 05/03 
Cấp Quốc tịch  14 tháng  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi 
Chứng nhận Quốc tịch (bằng chứng về quyền công dân)*  7 tháng  Không thay đổi Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi 
Xin lại quốc tịch Không đủ dữ liệu  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi 
Từ bỏ quốc tịch  13 tháng  -1 tháng  -1 tháng  -1 tháng  -1 tháng 
Tra cứu hồ sơ công dân  13 tháng  Không thay đổi  Không thay đổi Không thay đổi  Không thay đổi
Đăng ký thẻ thường trú mới  47 ngày  Không thay đổi  +1 ngày  +2 ngày  +9 ngày 
Gia hạn thẻ thường trú  59 ngày  -3 ngày  -4 ngày  -4 ngày  -6 ngày 

Thời gian xử lý hồ sơ IRCC: 02/04 

*Chứng nhận quốc tịch: Yêu cầu từ các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ và Canada có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý.

IRCC hiện đang gửi thư hoặc email AOR cho các ứng viên quốc tịch đã nộp hồ sơ giấy hoặc online từ ngày 20/03/2024.

2. Bảo lãnh Gia đình

Loại hồ sơ  Thời gian xử lý hiện tại  Thay đổi từ 26/03  Thay đổi từ 19/03  Thay đổi từ 12/03  Thay đổi từ 05/03 
Vợ/chồng hoặc bạn đời sống bên ngoài Canada (có ý định sống bên ngoài Quebec)  12 tháng  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi 
Vợ/chồng hoặc bạn đời sống bên ngoài Canada (có ý định sống ở Quebec)  28 tháng  -2 tháng  -2 tháng  -2 tháng  -2 tháng 
Vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống ở Canada (có ý định sống bên ngoài Quebec)  8 tháng  -1 tháng  -1 tháng  -1 tháng  -1 tháng 
Vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống ở Canada (có ý định sống ở Quebec)  24 tháng  -1 tháng  -1 tháng  -1 tháng  -1 tháng 
Thường trú nhân PR cho Bố mẹ hoặc Ông bà (có ý định sống bên ngoài Quebec)  27 tháng  +1 tháng  +1 tháng  +1 tháng  +1 tháng 
Thường trú nhân PR cho Bố mẹ hoặc Ông bà (có ý định sống ở Quebec)  38 tháng  -13 tháng  -13 tháng  -13 tháng  -13 tháng 

Thời gian xử lý hồ sơ: 02/04 

Hiện tại, IRCC đã thông báo thời gian xử lý hồ sơ khác nhau cho những hồ sơ bảo lãnh gia đình ở Quebec và các tỉnh bang và vùng lãnh thổ khác của Canada.

3. Hộ chiếu Canada

Loại hồ sơ  Thời gian xử lý hiện tại  Thay đổi từ 01/04 
Hộ chiếu mới trong nước (Hồ sơ thường được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Canada – Dịch vụ hộ chiếu)  10 ngày làm việc  Không thay đổi 
Hộ chiếu mới trong nước (Hồ sơ thường được nộp qua bưu điện đến Trung tâm Dịch vụ Canada)  20 ngày làm việc  Không thay đổi 
Lấy hộ chiếu gấp trong nước  Cuối ngày làm việc tiếp theo  Không thay đổi 
Lấy hộ chiếu nhanh trong nước  2-9 ngày làm việc  Không thay đổi 
Hồ sơ đăng ký hộ chiếu thường qua bưu điện từ ngoài Canada.  20 ngày làm việc  Không thay đổi 

Đã cập nhật ngày 02/04 

4. Thường trú nhân diện đóng góp kinh tế

Loại hồ sơ  Thời gian xử lý hiện tại  Thay đổi từ ngày 26/03  Thay đổi từ ngày 19/03  Thay đổi từ ngày 12/03  Thay đổi từ ngày 05/03 
Lao động có Kinh nghiệm tại Canada (CEC)  5 tháng  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi 
Lao động Tay nghề Liên bang (FSWP)  5 tháng  -1 tháng  -1 tháng  -1 tháng  -1 tháng 
Nhóm thợ Lành nghề Liên bang (FSTP)  (chưa được IRCC cập nhật kể từ 01/03 vì có thể không có hồ sơ đăng ký đang trong quá trình xử lý)  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi 
Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) liên kết Express Entry  6 tháng  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi 
Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) cơ bản  12 tháng Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi 
Lao động Tay nghề Quebec (QSW)  9 tháng  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi 
Diện Kinh doanh ở Quebec
doanh nhân (Quebec)
nhà đầu tư (Quebec)
tự kinh doanh (Quebec) 
54 tháng  -3 tháng  -3 tháng  -3 tháng  -4 tháng 
Kinh doanh Tự do Liên bang  52 tháng  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi 
Chương trình Định cư Khu vực Đại Tây Dương (AIP)  6 tháng Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi 
Visa diện khởi nghiệp  37 tháng  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi 

Đã cập nhật ngày 02/04 

5. Thị thực tạm thời

Loại hồ sơ  Thời gian xử lý hiện tại  Thay đổi từ 26/03  Thay đổi từ 19/03  Thay đổi từ 12/03  Thay đổi từ 05/03 
Visa du lịch ngoài Canada (tùy theo quốc gia)  Ấn Độ: 20 ngày 

Nigeria: 160 ngày 

Hoa Kỳ: 13 ngày 

Pakistan: 112 ngày 

Philippines: 20 ngày 

-1 ngày cho Ấn Độ 

+3 ngày cho Nigeria 

Hoa Kỳ không thay đổi 

Pakistan không thay đổi 

-3 ngày cho Philippines 

-1 ngày cho Ấn Độ 

+5 ngày cho Nigeria 

Hoa Kỳ không thay đổi 

Pakistan không thay đổi 

-1 ngày cho Philippines 

-3 ngày cho Ấn Độ 

+6 ngày cho Nigeria 

-1 ngày cho Hoa Kỳ 

+2 ngày cho Pakistan 

-7 ngày cho Philippines 

-5 ngày cho Ấn Độ 

+8 ngày cho Nigeria 

-1 ngày cho Hoa Kỳ 

+5 ngày cho Pakistan 

-7 ngày cho Philippines 

Visa du lịch trong Canada (TRV)  Online: 13 ngày 

 

Hồ sơ giấy: 33 ngày kể từ ngày 20/12 

+2 ngày  +2 ngày  +2 ngày  +1 ngày 
Super Visa cho bố mẹ hoặc ông bà (tùy theo quốc gia)  Ấn Độ: 56 ngày 

Nigeria: 172 ngày 

Hoa Kỳ: 232 ngày 

Pakistan: 227 ngày 

Philippines: 174 ngày 

Ấn Độ không thay đổi 

+7 ngày cho Nigeria 

-44 ngày cho Hoa Kỳ 

-4 ngày cho Pakistan 

-5 ngày cho Phillipines 

Ấn Độ không thay đổi 

+11 ngày cho Nigeria 

+26 ngày cho Hoa Kỳ 

+69 ngày cho Pakistan 

+2 ngày cho Phillipines 

+1 ngày cho Ấn Độ 

+37 ngày cho Nigeria 

+47 ngày cho Hoa Kỳ 

+116 ngày cho Pakistan 

+2 ngày cho Phillipines 

+2 ngày cho Ấn Độ

+104 ngày cho Nigeria 

-44 ngày cho Hoa Kỳ 

+102 ngày cho Pakistan 

+25 ngày cho Phillipines 

Giấy phép học tập ngoài Canada  11 tuần  Không thay đổi  Không thay đổi  +1 tuần  +1 tuần 
Gia hạn visa du lịch (Visitor Record)  Online: 74 ngày 

 

Hồ sơ giấy: 133 ngày kể từ ngày 20/12 

+2 ngày  +2 ngày  -1 ngày  +1 ngày 
Giấy phép học tập trong Canada  10 tuần  +1 tuần  +3 tuần  +3 tuần  +3 tuần 
Gia hạn giấy phép học tập  Online: 77 ngày 

 

Hồ sơ giấy: 71 ngày kể từ ngày 20/12 

-9 ngày  -10 ngày Không thay đổi  +2 ngày 
Giấy phép lao động ngoài Canada (tùy theo quốc gia)  Ấn Độ: 20 tuần 

Nigeria: 10 tuần 

Hoa Kỳ: 29 tuần 

Pakistan: 41 tuần 

Philippines: 13 tuần 

Việt Nam: 14 tuần 

Ấn Độ không thay đổi 

-1 tuần cho Nigeria 

Hoa Kỳ không thay đổi 

-14 tuần cho Pakistan 

Philippines không thay đổi 

Ấn Độ không thay đổi 

-1 tuần cho Nigeria 

+1 tuần cho Hoa Kỳ 

+3 tuần cho Pakistan 

+1 tuần cho Philippines 

Ấn Độ không thay đổi 

-1 tuần cho Nigeria 

+1 tuần cho Hoa Kỳ 

-13 tuần cho Pakistan 

+1 tuần cho Philippines 

+1 tuần cho Ấn Độ 

-2 tuần cho Nigeria 

+2 tuần cho Hoa Kỳ 

-13 tuần cho Pakistan 

+1 tuần cho Philippines 

Giấy phép lao động trong Canada  Online: 102 ngày 

 

Hồ sơ giấy: 15 ngày kể từ ngày 20/12 

 

+1 ngày  +4 ngày  +5 ngày  +3 ngày 
Trải nghiệm quốc tế tại Canada (Mùa hiện tại)  4 tuần  +1 tuần  +1 tuần  +1 tuần  +1 tuần 
Chương trình Công nhân Nông nghiệp Thời vụ (SAWP)  27 ngày  +2 ngày  +6 ngày  +9 ngày  +10 ngày 
Giấy phép du lịch điện tử (eTA).  5 phút  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi  Không thay đổi 

Đã cập nhật ngày 02/04 

* Hiện tại, IRCC ưu tiên xử lý các hồ sơ đăng ký giấy phép lao động cho các vị trí công việc quan trọng, có nhu cầu cao tại Canada. Nếu bạn không tìm kiếm việc làm trong các ngành nghề thiết yếu, thời gian xử lý hồ sơ của bạn có thể lâu hơn.

**Thời gian xử lý tiêu chuẩn được công bố là thời gian xử lý trung bình của tất cả các hồ sơ trong 6 tháng gần nhất, liên tục được cập nhật và có thay đổi ở theo thời gian, không phải là tiêu chuẩn cố định cho tất cả các hồ sơ cùng một diện. Tùy từng hồ sơ, thời gian xử lý có thể ngắn hơn hoặc dài hơn thời gian xử lý tiêu chuẩn được công bố.


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: