Kế hoạch nhập cư 2024-2026 mới nhất của Bộ di trú Canada (IRCC) được công bố vào ngày 1 tháng 11 cho thấy sự gia tăng ổn định trong mục tiêu nhập cư cho 2 con đường nhập cư kinh tế chính của Canada (Express Entry và PNP). Kế hoạch này được công bố hàng năm và nêu rõ có bao nhiêu thường trú nhân – trên tất cả các loại nhập cư: kinh tế, bảo lãnh người thân và diện người tị nạn/nhân đạo – Canada đang nhắm mục tiêu tiếp nhận trong 3 năm tới.

Trong kế hoạch năm nay, IRCC nhấn mạnh rằng nhóm chương trình nhập cư đóng góp kinh tế (economic class) sẽ tiếp tục dẫn đầu trong tổng lượng thường trú nhân Canada đang nỗ lực hướng tới. Trách nhiệm này sẽ được dẫn dắt bởi chương trình Express EntryChương trình Đề cử Tỉnh bang của Canada (PNP)*. 

*PNP là chương trình được vận hành trên khắp các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada ngoại trừ Quebec và Nunavut.

Chỉ tiêu chương trình Express Entry và PNP tiếp tục tăng trong 3 năm tới


Chương trình dẫn đầu về số lượng thường trú nhân được chấp nhận từ năm 2024 đến năm 2026 

Vào tháng 11 năm 2022, khi Canada công bố Kế hoạch chỉ tiêu nhập cư 2023-2025, có thể thấy rằng các mục tiêu nhập cư của chương trình PNP đã vượt quá mục tiêu chương trình Express Entry (là lộ trình nhập cư diện đóng góp kinh tế hàng đầu của Canada). 

Chương trình PNP trên khắp Canada đã mời tổng cộng 83.500 thường trú nhân mới đến Canada trong năm vừa rồi. Kế hoạch chỉ tiêu nhập cư 2023-2025 cũng cho thấy mục tiêu PNP của IRCC được dự đoán sẽ tăng lên 105,000 vào năm 2023. Sau đó, mục tiêu cho năm 2024 và 2025 là 110,000 và 117,500 thường trú nhân mới. 

Chương trình Express Entry dự kiến sẽ giành lại vị trí hàng đầu trong lộ trình nhập cư kinh tế của Canada theo kế hoạch nhập cư mới nhất của IRCC (2024-2026), mặc dù điều này không được dự đoán cho đến năm 2024. Trong năm 2025 và 2026, theo mục tiêu nhập cư của Canada thì chương trình nhập cư cấp tỉnh PNP sẽ đứng đầu trong tất cả các con đường nhập cư kinh tế của đất nước. 

Lưu ý: Mục tiêu nhập cư có thể thay đổi theo thời gian, nhưng bài viết này tham khảo số liệu được cung cấp tại thời điểm mục tiêu nhập cư 2024-2026 lần đầu được công bố.

Phân tích mục tiêu Express Entry và PNP từ kế hoạch nhập cư 2024-2026 

Cụ thể, theo kế hoạch nhập cư 2024-2026, đây là số lượng người nhập cư mới được Canada dự kiến chấp nhận theo chương trình Express Entry và PNP:

2024 2025 2026
Chương trình Express Entry  Chương trình PNP  Chương trình Express Entry   Chương trình PNP  Chương trình Express Entry   Chương trình PNP 
110,770  110,000  117,500  120,000  117,500  120,000 

Tìm hiểu  về chương trình Express Entry và chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) 

Dưới đây là phần giải thích ngắn gọn về cả hai con đường nhập cư kinh tế hàng đầu của Canada. 

1. Express Entry 

Express Entry là tên của hệ thống mà chính phủ liên bang Canada sử dụng để cùng quản lý các hồ sơ xin nhập cư từ 3 chương trình nhập cư cấp kinh tế cụ thể dành cho thường trú nhân: chương trình lao động tay nghề liên bang (FSWP), chương trình lao động kỹ thuật liên bang (FSTP) và ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Canada (CEC). 

Tính đến cuối tháng 6 năm 2023, Canada hiện đang triển khai hai hình thức rút hồ sơ Express Entry khác nhau – rút hồ sơ “tiêu chuẩn” và rút hồ sơ theo danh mục. 

Các đợt rút hồ sơ Express Entry tiêu chuẩn, tập trung chủ yếu vào việc xếp hạng các ứng viên dựa trên điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ, đưa ra thư mời (ITA) cho một số ứng viên được chọn để xin thường trú tại Canada trong mỗi lần rút hồ sơ. 

Ứng viên sẽ nhận được thư mời ITA nếu họ có điểm số CRS cao hơn điểm giới hạn của vòng mời hồ sơ đó. 

Thư mời ITA là cách duy nhất dành cho các ứng viên nhập cư Canada muốn nộp hồ sơ xin thường trú nhân tại quốc gia này.  

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2023, IRCC đã bắt đầu tiến hành rút hồ sơ theo danh mục để giúp thu hút nhiều ứng viên nhập cư có kinh nghiệm làm việc hoặc trình độ chuyên môn cụ thể đến Canada để quốc gia này có thể giải quyết tốt hơn những thách thức cụ thể của thị trường lao động. 

Dưới đây là sáu danh mục mà IRCC đã chọn thông qua việc rút hồ sơ dựa trên danh mục vào năm 2023: 

  • Ứng viên nói tiếng Pháp 
  • Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế 
  • Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành STEM 
  • Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kỹ thuật 
  • Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành vận tải 
  • Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp 

2. Chương trình đề cử tỉnh bang PNP: 

Chương trình PNP cung cấp cho chính quyền địa phương ở cấp tỉnh và vùng lãnh thổ khả năng lựa chọn các ứng viên nhập cư cụ thể mà họ cảm thấy có thể giúp khu vực của họ giải quyết các thách thức kinh tế và thị trường lao động cụ thể tại địa phương. 

Nói cách khác, chương trình PNP trên khắp Canada giúp truyền bá lợi ích kinh tế, xã hội và văn hóa của việc nhập cư trên khắp đất nước với hy vọng sẽ thấy nhiều người nhập cư hơn đến các vùng của Canada bên ngoài Vancouver, Toronto và Montreal.


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: