chương trình PNP - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » chương trình PNP

British Columbia, Alberta và Prince Edward Island công bố kết quả đề cử tỉnh bang tuần 2 tháng 2/2024

British Columbia, Alberta và Prince Edward Island đã cấp Thư mời nộp hồ sơ (ITA) trong tuần thứ hai của tháng 2/2024 cho các ứng viên trong một số ngành nghề có nhu cầu của tỉnh, thông qua các Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) tương ứng.

Ba tỉnh bang công bố kết quả rút hồ sơ đề cử tỉnh bang (PNP) đầu tiên trong năm 2024

3 tỉnh bang Ontario, British Columbia và Manitoba đã tổ chức đợt rút hồ sơ đầu tiên chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trong năm 2024. 

Liệu mức điểm CRS có thể giảm trong năm 2024?

Năm 2023 là một năm mang tính bước ngoặt đối với hoạt động nhập cư của Canada với nhiều chính sách, biện pháp và thay đổi mới hơn so với nhiều năm trước. 

Tỉnh bang nào tại Canada có mức đóng thuế thấp nhất?

Thuế là một phần quan trọng đối với những người có thu nhập ở Canada. Là một quốc gia có cơ sở hạ tầng tốt, phúc lợi xã hội phát triển và các chương trình công cộng dễ tiếp cận, thuế đóng một vai trò quan trọng trong xã hội Canada, và hơn thế nữa […]

4 tỉnh bang Canada rút hồ sơ diện PNP đợt cuối 2023

4 tỉnh bang tại Canasa: British Columbia, Manitoba, Saskatchewan và đảo hoàng tử Edward đã đề cử ứng viên trong đợt rút hồ sơ chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) từ ngày 19/12 đến 29/12.  

Các đợt rút hồ sơ Express Entry mới nhất sau thời gian tạm ngưng từ tháng 10/2023

Sau thời gian tạm ngưng kể từ tháng 10/2023, Bộ di trú Canada đã gửi thư mời cho các ứng viên chương trình Express Entry trong 3 đợt rút hồ sơ liên tiếp vào ngày 6, 7 và 8 của tháng 12 năm 2023.

British Columbia và Saskatchewan mời thêm nhiều ứng viên chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) và thông tin mới từ Alberta

British Columbia và Saskatchewan đã tổ chức các đợt rút hồ sơ theo chương trình đề cử tỉnh bang (PNP); đồng thời, Alberta đã công bố một số cập nhật quan trọng về chương trình PNP của bang. Thông tin cụ thể như sau: British Columbia Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) […]

Chỉ tiêu chương trình Express Entry và đề cử tỉnh bang (PNP) tiếp tục tăng trong 3 năm tới

Kế hoạch nhập cư 2024-2026 mới nhất của Bộ di trú Canada (IRCC) được công bố vào ngày 1 tháng 11 cho thấy sự gia tăng ổn định trong mục tiêu nhập cư cho 2 con đường nhập cư kinh tế chính của Canada (Express Entry và PNP). Kế hoạch này được công bố hàng […]

Sáu tỉnh bang Canada đã rút hồ sơ diện đề cử tỉnh bang đầu tháng 11/2023

Ontario, British Columbia, Quebec, Alberta, Manitoba và PEI đã có các đợt rút hồ sơ cho ứng viên chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Tất cả các tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada, ngoại trừ Quebec và Nunavut, đều có thể mời ứng viên nhập cư theo diện đóng góp kinh tế và […]

Bộ di trú Canada tổ chức 3 đợt rút hồ sơ từ 24/10 đến 26/10

Bộ di trú Canada (IRCC) đã tổ chức 3 đợt rút hồ sơ Express Entry từ ngày 24/10 đến 26//10. Bộ di trú đã gửi 3,600 thư mời nộp hồ sơ (ITA) trong đợt rút hồ sơ dựa trên danh mục thuộc ngành y tế. Ứng viên cần đạt điểm số tối thiểu trong hệ […]

Yếu tố kinh nghiệm làm việc trong tổng điểm CRS Express Entry

Nếu bạn nộp hồ sơ nhập cư Canada thông qua 1 trong 3 chương trình trong hệ thống Express Entry, các yếu tố ảnh hưởng đến điểm số CRS là cực kỳ quan trọng để cân nhắc từ những bước chuẩn bị đầu tiên.

Chỉ tiêu cho các chương trình PNP tiếp tục chiếm ưu thế so với chương trình Express Entry

Diện chương trình PNP dự kiến mời 117.500 thường trú nhân trong năm 2025. 1/5 tổng số thường trú nhân mới sẽ được nhận thông qua PNP.