Trong thời gian từ 27/4 đến 03/5/2024, năm Tỉnh bang của Canada bao gồm British Columbia (BC), Quebec, Alberta, Manitoba và Đảo hoàng tử Edward (PEI) đã tiến hành gửi thư mời cho các ứng viên của chương trình đề cử tỉnh bang.

Mỗi Tỉnh bang và Vùng lãnh thổ của Canada, ngoại trừ Nuvavut và Quebec, đều vận hành chương trình định cư của từng khu vực, gọi là Chương trình Đề cử Tỉnh bang, để lựa chọn những ứng viên của chương trình định cư diện đóng góp lợi ích kinh tế. Những chương trình này được thiết kế nhằm hỗ trợ những Tỉnh bang và Vùng lãnh thổ chào đón Người nhập cư có tay nghề đến làm sinh sống và làm việc, với niềm tin rằng những lao động tay nghề này sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu việc làm của thị trường lao động và giải quyết được những thử thách về nhân khẩu học của khu vực. 

Lưu ý: Quebec không vận hành Chương trình Đề cử Tỉnh bang bởi vì Chính quyền của Tỉnh bang này đã có thoả thuận riêng với Chính quyền Liên bang về việc duy trì thẩm quyền của họ đối với chính sách định cư diện đóng góp lợi ích kinh tế của riêng mình.

Năm tỉnh bang Canada công bố kết quả đề cử tỉnh bang từ 274 đến 0352024


Kết quả của chương trình đề cử tỉnh bang từ 27/04 đến 03/05 

Tỉnh bang British Columbia 

Vào ngày 30/04/2024, British Columbia đã tiến hành 02 đợt rút hồ sơ đối với Chương trình Đề cử tỉnh bang. 

Trong một đợt rút hồ sơ tổng hợp, Tỉnh bang BC đã phát hành 47 thư mời cho các ứng viên của Chương trình Đề cử Tỉnh Bang BC. Đợt rút hồ sơ này, vẫn tuân theo mô tuýp của các đợt rút hồ sơ tổng hợp khác trong năm, Chính quyền tỉnh bang đã cân nhắc lựa chọn ứng viên từ 01 trong 05 diện định cư sau:

  • Lao động tay nghề
  • Lao động tay nghề – diện liên kết Express Entry của BC (EEBC)
  • Sinh viên tốt nghiệp quốc tế
  • Sinh viên tốt nghiệp quốc tế – diện liên kết Express Entry của BC
  • Tay nghề sơ cấp và Bán trung cấp 

Ngoại trừ diện Tay nghề sơ cấp và Bán trung cấp (ứng viên cần đạt tối thiểu 107 điểm để được nhận thư mời), những diện còn lại đều yêu cầu ứng viên đạt tối thiểu 131 điểm để được nhận thư mời từ Tỉnh bang. 

Ngoài đợt rút hồ sơ tổng hợp trên, Tỉnh bang BC cũng phát thư mời cho 04 đợt rút hồ sơ khác, tất cả những đợt rút hồ sơ này đều cân nhắc lựa chọn ứng viên từ các diện như Lao động tay nghề và Sinh viên tốt nghiệp quốc tế (bao gồm diện liên kết Express Entry của BC). Chi tiết hơn, ứng viên của 04 lĩnh vực ngành nghề dưới đây được nhận thư mời. Số liệu chính xác như sau: 

  • 09 thư mời được cấp cho ứng viên nhóm ngành Chăm sóc sức khoẻ trẻ em (điểm tối thiểu là 91) 
  • 09 thư mời được cấp cho ứng viên nhóm ngành Xây dựng (điểm tối thiểu là 93) 
  • 09 thư mời được cấp cho ứng viên nhóm ngành Chăm sóc sức khoẻ (điểm tối thiểu là 100) 
  • Chưa đến 09 thư mời được cấp cho ứng viên nhóm ngành Thú y (điểm tối thiểu là 80) 

Tỉnh bang Quebec 

Quebec, một trong hai tỉnh bang thường thông báo kết quả đề cử tỉnh bang một thời gian sau khi gửi thư mời, đã công bố kết quả của 02 đợt rút hồ sơ riêng biệt gần đây. 

Đợt rút đầu tiên được diễn ra vào ngày 11/04/2024. Thông qua đợt rút hồ sơ này, Tỉnh bang đã lựa chọn 1.036 ứng viên để gửi thư mời nộp hồ sơ xin thư chấp thuận của tỉnh bang để nộp hồ sơ thường trú nhân Canada. 

Lưu ý: Chương trình định cư Tỉnh bang Quebec được quản lý bởi Bộ di trú của tỉnh bang Quebec (Minister of Immigration, Francization and Integration (MIFI)). Những thư mời trên được lựa chọn từ Danh sách chờ trong hệ thống Arrima của Quebec vào ngày 08/04/2024. 

Ứng viên cần đáp ứng được 02 tiêu chí dưới đây để nhận được thư mời từ Tỉnh bang Quebec trong đợt rút hồ sơ này: 

  • Đạt thang điểm CLB7 trở lên đối với kỹ năng sử dụng tiếng Pháp, theo thang điểm đánh giá khả năng tiếng Pháp của Quebec dành cho người nhập cư hoặc các thang điểm tương đương. Thang điểm này được gọi trong tiếng Pháp là Échelle québécoise des niveaux de compétence en français.
  • Nhận được Thư mời làm việc hợp lệ ở khu vực nằm ngoài phạm vi lãnh thổ của cộng đồng đô thị thành phố Montreal (Communauté métropolitaine de Montréal).

Ngoài ra, những thư mời được cấp phát trong đợt rút hồ sơ kể trên được trao cho những ứng viên làm việc trong những ngành nghề liệt kê ở 1 trong 2 nhóm ngành nghề của Hệ thống phân loại ngành nghề quốc gia (National Occupation Classification (NOC)). Thông tin chi tiết về những ngành nghề cụ thể được nhận thư mời được công bố trên trang web chính phủ của Tỉnh bang Quebec (tại đây). 

Lưu ý: những ứng viên thuộc nhóm ngành nghề đầu tiên cần đạt tối thiểu 536 điểm, trong khi nhóm ngành nghề thứ hai thì cần tối thiểu 606 điểm. 


Đợt rút hồ sơ ngày 25/04/2024 

Vào ngày 25/04, Tỉnh bang Quebec đã lựa chọn thêm 1.415 ứng viên để mời nộp hồ sơ xin thư chấp thuận của tỉnh bang để nộp hồ sơ thường trú nhân Canada. Nhóm hồ sơ được mời của đợt này được rút từ danh sách chờ trong hệ thống Arrima vào ngày 22/04/2024. 

Những ứng viên cần đáp ứng được 03 tiêu chí dưới đây để nhận được thư mời từ Tỉnh bang Quebec trong đợt rút hồ sơ này: 

  • Đạt thang điểm CLB7 trở lên đối với kỹ năng sử dụng tiếng Pháp, theo thang điểm đánh giá khả năng tiếng Pháp của Quebec (Échelle québécoise des niveaux de compétence en français) 
  • Nhận được Thư mời làm việc hợp lệ ở khu vực nằm ngoài phạm vi lãnh thổ của cộng đồng đô thị thành phố Montreal (Communauté métropolitaine de Montréal) 
  • Đạt số điểm tối thiểu là 598 điểm 

Các bước tiếp theo: những ứng viên đã nhận được thư mời từ Chính quyền Tỉnh bang Quebec có thể ngay lập tức nộp hồ sơ để lấy Chứng nhận tuyển chọn của Quebec (Quebec Selection Certificate). Những ứng viên nộp hồ sơ định cư cần phải có được chứng nhận này trước khi nộp hồ sơ xin Thường trú nhân lên Bộ di trú Canada (IRCC) nếu họ có ý định ổn định cuộc sống tại Quebec. 

Tỉnh bang Alberta 

Bên cạnh Quebec, Alberta cũng là một Tỉnh bang thông báo kết quả đề cử tỉnh bang sau khi đã rút hồ sơ xong trước đó. 

Trong tuần này, Chương trình Đề cử Tỉnh bang của Alberta (Alberta’s PNP – Alberta Advantage Immigration Program – AAIP) đã công bố kết quả rút hồ sơ mà Tỉnh bang đã tiến hành vào ngày 17/04/2024. 

Trong lần rút hồ sơ này, chương trình AAIP đã cấp phát 49 Thư Notification of Interest (NOI) đến những ứng viên thoả điều kiện của “chương trình định cư dành cho ứng viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ đã nhận được thư mời làm việc tại Alberta (dedicated healthcare pathway). Những ứng viên này cần tối thiểu đạt 302 điểm trong thang điểm Comprehensive Rating System (CRS).

Tỉnh bang Manitoba 

Vào ngày 30/04, Tỉnh bang Manitoba đã công bố kết quả của những đợt rút hồ sơ của Chương trình Đề cử Tỉnh bang. Đợt rút hồ sơ này đặc biệt chào đón những ứng viên nộp hồ sơ theo diện định cư đặc biệt của chính quyền tỉnh bang dành riêng cho người Ukraine. 

Trong đợt rút hồ sơ này, Chương trình Đề cử tỉnh bang của Manitoba (MPNP) đã cấp 451 thư mời nộp hồ sơ cho những ứng viên thoả điều kiện của diện định cư đặc biệt kể trên. 

Tiếp đến vào ngày 02/05, Manitoba tiếp tục rút hồ sơ để mời ứng viên của 03 diện định cư đang hiện hữu của Tỉnh bang. 

Đầu tiên là đợt mời nộp hồ sơ cho những nhóm ngành cụ thể của diện Lao động tay nghề làm việc tại Manitoba, Tỉnh bang đã cấp phát 488 thư mời cho diện này 

Những thư mời trên được cấp cho những ứng viên sau: 

Ứng viên thuộc nhóm ngành nghề có mã số NOC như sau: 

  • 33102 – Hộ lý, Hộ tá và những công việc hỗ trợ bệnh nhân 
  • 60020 – Quản lý kinh doanh thương mại bán lẻ và bán buôn 

Ứng viên thuộc nhóm ngành nghề có mã số NOC thuộc nhóm ngành nghề thứ cấp: 

  • 731 – Thợ xây dựng tổng hợp 

Ứng viên thuộc nhóm ngành nghề có mã số NOC thuộc nhóm ngành nghề chính: 

  • 12 – Giám sát hành chính và tài chính và ngành nghề liên quan đến thủ tục hành chính chuyên biệt
  • 14 – Trợ lý hành chính và tài chính và ngành nghề liên quan đến chuỗi cung ứng hậu cần
  • 22 – Ngành nghề kỹ thuật liên quan đến khoa học tự nhiên và khoa học ứng dụng

Ngoài những thư mời kể trên, MPNP đã cấp phát thư mời cho 26 ứng viên theo diện Lao động tay nghề ở nước ngoài. Những ứng viên này cần phải đạt số điểm tối thiểu là 796 để được lựa chọn.

Lưu ý: có 181 thư mời trong tổng 941 thư mời được cấp vào ngày 02/05/2024 dành cho những ứng viên đã số hồ sơ Express Entry và mã job seeker validation code hợp lệ.

Tỉnh bang Đảo Hoàng tử Edward 

Vào ngày 02/05/2024, Chương trình Đề cử tỉnh bang của Đảo Hoàng tử Edward đã cấp 06 thư mời dành cho ứng viên đang làm việc trong các lĩnh vực như Chăm sóc sức khoẻ và Xây dựng.


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: