Mặc dù diễn biến dịch Covid vẫn còn phức tạp, chính phủ vẫn cam kết thực hiện ba mục tiêu của chính sách nhập cư Canada là củng cố nền kinh tế, đoàn tụ gia đình và hỗ trợ nhân đạo. Do đó, mức độ nhập cư đã tăng lên trong thời gian đại dịch xảy ra và việc xử lý đơn vẫn tiếp tục.

Tuy nhiên, chắc chắn COVID sẽ vẫn là vấn đề chính ảnh hưởng đến nhập cư Canada khi đại dịch bước vào năm thứ ba. Sau đây là những thay đổi chính trong vấn đề nhập cư Canada trong giai đoạn COVID 19 cần chú ý trong 12 tháng tới. 

Kế hoạch mức độ nhập cư Canada 2022 – 2024 và 2023 – 2025

Theo kế hoạch hiện tại, Canada đang hy vọng chào đón 411.000 người nhập cư Canada mới vào năm 2022 và 421.000 người vào năm 2023, tuy nhiên những con số này có thể được điều chỉnh khi chính phủ liên bang công bố kế hoạch chi tiết. Trong năm 2022, chính phủ sẽ thông báo chính thức về việc tiếp nhận số lượng lớn dân nhập cư Canada, thông báo này thường sẽ được đưa ra vào mỗi mùa thu, nhưng đã bị trì hoãn do cuộc bầu cử vào tháng 9 năm 2021. Thế nên, kế hoạch nhập cư đầu tiên 2022-2024 sẽ được thông báo chính thức vào ngày 10/2. 

Bên cạnh đó, thông báo về kế hoạch nhập cư lần hai cũng sẽ được thông báo đúng thời gian quy định nếu Canada không có kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử khác. Quá trình nhập cư 2022 trở đi sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bởi các yếu tố ảnh hưởng xuyên suốt như tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng ở Canada, lượng đơn đăng ký tồn đọng và cam kết của chính phủ liên bang trong việc tái định cư cho 40.000 người tị nạn Afghanistan.

Chương Trình Express Entry 

Năm 2022 có lẽ là năm đặc biệt, phát triển nhất đối với chương trình Express Entry kể từ khi nó được ra mắt vào năm 2015 với 3 chương trình:

  • Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC)
  • Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP)
  • Chương trình tay nghề Liên bang (FSWP)

Hầu hết các ứng viên từ Chương trình tay nghề Liên bang (FSWP) là những người nhập cư Express Entry trước đại dịch nhưng đã bị từ chối hoàn toàn từ lời mời Express Entry trong năm qua, gồm khoảng 85% ứng viên trong nhóm Express Entry. Việc mời nhiều ứng viên CEC hơn sẽ cho phép IRCC dễ dàng đạt được mục tiêu với 401.000 người nhập cư mới vào năm 2021. Giải thích cho việc này là vì các ứng viên CEC chủ yếu sống ở Canada và do đó ít có khả năng phải đối mặt với những gián đoạn liên quan đến COVID trong quá trình nhận tư cách thường trú nhân. 

Khó khăn cho chương trình tay nghề Liên bang (FSWP)

Ngược lại, các ứng viên FSWP đa phần sống ở nước ngoài, chính vì vậy IRCC đã loại họ khỏi lời mời vì lo ngại họ sẽ ít có khả năng nhập cư trong năm 2021, điều này sẽ làm giảm số lượng của bộ di trú trong việc đạt được mục tiêu 401.000 người mới. Cơ sở lý luận của IRCC để tiếp tục mời các ứng cử viên PNP là để giúp các tỉnh giải quyết các mục tiêu thị trường lao động của họ thông qua nhập cư. 

Tuy nhiên, sẽ rất khó có thể dự đoán khi nào IRCC sẽ tiếp tục lời mời đối với các ứng viên FSWP vì IRCC không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về kế hoạch Express Entry của mình. IRCC muốn cắt giảm hơn một nửa lượng hồ sơ Express Entry tồn đọng để quay trở lại tiêu chuẩn dịch vụ xử lý đơn xin thường trú của Express Entry trong vòng sáu tháng trước khi xem xét mời lại các ứng viên FSWP. Điều này có nghĩa là lượng hồ sơ tồn đọng của Express Entry có thể sẽ được cắt giảm một nửa vào đầu năm 2022.

Cải Cách Chương Trình Express Entry

Chính phủ liên bang Canada đã đưa ra một số tuyên bố cho thấy họ có kế hoạch đưa ra những cải cách về Express Entry. Trong Ngân sách năm 2021, họ đã công bố một đề xuất để bộ trưởng có thể linh hoạt hơn trong việc mời các ứng viên Express Entry đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của Canada, nhưng không có thông tin chi tiết nào được đưa ra. Trong thư ủy nhiệm mới của Bộ trưởng Fraser, Thủ tướng Justin Trudeau yêu cầu ông mở rộng lộ trình cư trú lâu dài cho sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài tạm thời thông qua chương trình Express Entry.

CHÚNG TA CÓ THỂ MONG ĐỢI GÌ KHÁC?

  • Đơn kiểm duyệt bị tồn đọng:

Đại dịch đã khiến đơn xin nhập cư của IRCC tăng lên 1,8 triệu đơn. Tổng thống Trudeau đã yêu cầu cải thiện thời gian xử lý, bao gồm các đơn bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

  • Hệ thống TEERthay thế trình độ kỹ năng NOC:

Vào mùa thu năm 2022, IRCC và chương trình Tổ chức Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) sẽ sử dụng hệ thống Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER) mới để phân loại nghề nghiệp. Tất cả những người nộp đơn xin nhập cư cần phải chú ý đến sự thay đổi này vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc nhập cư và tư cách lao động nước ngoài của một số cá nhân. IRCC và ESDC sẽ  hướng dẫn cho các bên liên quan trước khi các thay đổi có hiệu lực.

  • Đơn xin gia nhập quốc tịch:

Thư ủy quyền đề cập đến việc cam kết của chính phủ về việc cung cấp miễn phí các đơn xin quốc tịch Canada được đưa ra vào năm 2019 trước khi đại dịch xảy ra buộc Canada phải thay đổi thứ tự ưu tiên nhập cư. Ngoài ra, IRCC đã cam kết cho phép tất cả các ứng viên có quốc tịch bao gồm cả gia đình có thể nộp đơn trực tuyến.

  • Hệ thống nhà tuyển dụng đáng tin cậy:

Trong vài năm gần đây, chính phủ Canada đã thảo luận về việc triển khai hệ thống Nhà tuyển dụng đáng tin cậy cho Chương trình Công nhân Nước ngoài Tạm thời (TFWP). Điều này sẽ cho phép các nhà tuyển dụng đáng tin cậy lấp đầy các vị trí tuyển dụng nhanh hơn thông qua TFWP. Việc khởi chạy hệ thống này được liệt kê vào thứ tự ưu tiên trong thư ủy nhiệm của Fraser.

  • Người tị nạn Afghanistan:

Canada đã cam kết tái định cư cho 40.000 người tị nạn Afghanistan và đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của IRCC kể từ tháng 8.

  • Bảo lãnh Cha Mẹ & Ông Bà PGP 2022:

IRCC vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin về Chương trình Bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà (PGP) 2022. Thông tin duy nhất mà chúng tôi có được vào thời điểm này là  sẽ tiếp tục xem xét tiếp nhận 23.500 người nhập cư Canada theo diện PGP trong năm tới.

  • Quy tắc đi lại Canada 

Quy tắc đi lại của Canada tiếp tục thay đổi để đối phó với đại dịch COVID. Đáng lưu ý là bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2022, nhiều du khách muốn nhập cảnh vào Canada sẽ cần được tiêm phòng đầy đủ khi đến, bao gồm các thành viên trong gia đình, sinh viên quốc tế trên 18 tuổi và người lao động nước ngoài tạm thời.

Đăng ký tư vấn

Canada.com.vn

Share this: