chính phủ Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » chính phủ Canada

Tổng quan Hard-to-Fill Skills Pilot | Chương trình định cư canada thí điểm mới tại tỉnh bang Saskatchewan

Vừa qua, chính phủ tỉnh bang Saskatchewan chính thức đưa ra một chương trình định cư canada thí điểm mới nằm trong stream International Skilled Worker, với tên gọi là Hard-to-Fill Skills Pilot. Theo đó, chương trình sẽ chính thức nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 15/01/2022.  Tổng quan về chương trình Hard-to-Fill Skills […]

Nhập cư Canada 2022 – Cập nhật tình hình nhập cư của Chính phủ Canada trong năm 2022

Mặc dù diễn biến dịch Covid vẫn còn phức tạp, chính phủ vẫn cam kết thực hiện ba mục tiêu của chính sách nhập cư Canada là củng cố nền kinh tế, đoàn tụ gia đình và hỗ trợ nhân đạo. Do đó, mức độ nhập cư đã tăng lên trong thời gian đại dịch […]

Cập nhật mới nhất về chỉ tiêu nhập cư Canada 2021-2023

Trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID như hiện nay, việc hoàn thành chỉ tiêu nhập cư Canada gồm 401.000 người trong năm 2021 thật sự là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, những gì mà Bộ Di Trú đã và đang làm cho thấy rõ quyết tâm của Chính phủ Canada trong […]