Năm 2023 đã mang lại những thay đổi đáng kể cho hệ thống quản lý hồ sơ Express Entry của Canada. 

Trong nửa đầu năm 2023, Express Entry tiếp tục với mô hình được thiết lập từ năm 2022 khi các đợt rút hồ sơ Express Entry được diễn ra sau 18 tháng tạm dừng. Các đợt rút hồ sơ có thể nhắm đến các đối tượng của tất cả các chương trình, chỉ dành cho Chương trình Đề cử cấp Tỉnh hoặc, chỉ dành cho Lao động tay nghề Liên bang. 

Các đợt rút hồ sơ Express Entry diễn ra 2 tuần/lần nhưng đôi khi có thể diễn ra thường xuyên hơn. Đáng chú ý, Bộ di trú IRCC đã mời hơn 21,000 ứng viên Express Entry trong suốt 4 đợt rút hồ sơ trong tháng 3/2023. Đây là đợt rút hồ sơ Express Entry có lượng ứng viên cao thứ 2 từng được mời nộp trong một tháng.

Tổng quan về chương trình Express Entry trong năm 2023


Vòng rút hồ sơ lựa chọn ứng viên theo danh mục ngành nghề 

Vào tháng 5/2023, IRCC đã đưa ra 6 danh mục mới trong đợt rút hồ sơ chương trình Express Entry. Điều này đã được dự kiến sau khi Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư (IRPA) thay đổi vào tháng 6/2022, đạo luật này cho phép Bộ trưởng Bộ Di trú có quyền cấp thư mời ITA cho các ứng viên đáp ứng được các tiêu chí cụ thể thay vì lựa chọn các ứng viên có điểm CRS cao hơn. 

Danh mục mới hướng đến chọn các ứng viên đáp ứng được các tiêu chí của IRCC liên quan đến việc mở rộng cộng đồng nói tiếng Pháp bên ngài Quebec và tận dụng nguồn nhân lực nhập cư để tăng cường lực lượng lao động, thúc đẩy nền kinh tế Canada. Danh mục này bao gồm:

  • Nhóm y tế 
  • Nhóm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) 
  • Nhóm lao động kỹ thuật như thợ mộc, thợ sửa ống nước và các nhà thầu 
  • Nhóm vận tải 
  • Nhóm nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp 
  • Ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Pháp 

Đợt rút hồ sơ đầu tiên theo danh mục ngành nghề diễn ra vào ngày 28/06/2023 và đã gửi thư mời nộp hồ sơ đến 500 chuyên gia y tế. Kể từ đó, IRCC đã mời hơn 16.000 ứng viên Express Entry thông qua việc lựa chọn ứng viên dựa trên danh mục. 

Tổng hợp các đối tượng nhận được thư mời trong các đợt rút hồ sơ 

Trong tổng số 42 đợt rút hồ sơ trong năm 2023, các ứng viên được xem xét nhận thư mời là các ứng viên đến từ chương trình Lao động tay nghề liên bang, Lao động kỹ thuật liên bang và các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Canada. Tuy nhiên, IRCC đã không gửi thư mời ITA cho các lao động kỹ thuật liên bang trong năm 2023. 

Tổng cộng, 19 đợt rút hồ sơ Express Entry là các đợt rút hồ sơ chung, 5 đợt rút hồ sơ theo diện chương trình PNP liên kết với Express Entry, 1 đợt dành cho Lao động kỹ thuật và 17 đợt còn lại là rút hồ sơ lựa chọn ứng viên dựa trên danh mục ngành nghề.

Điểm CRS 

Theo dữ liệu của IRCC công bố, các ứng viên Express Entry nhận được thư mời ITA trong khoảng từ tháng 01/2023 đến tháng 09/2023 là các ứng viên có điểm CRS từ 451-500 (26,070 ứng viên), và có 11,640 ứng viên có điểm CRS dao động trong khoảng từ 501-600. Có 12,590 có điểm CRS trong khoảng từ 900 đến 1,200 (là điểm CRS cao nhất). Các ứng viên có điểm số cao như vậy đều là các ứng viên nhận được đề cử tỉnh bang thông qua chương trình PNP. Ứng viên được tỉnh đề cử sẽ nhận được thêm 600 điểm vào điểm CRS hiện có. 

Dựa trên thống kê từ các đợt rút hồ sơ, điểm CRS thấp nhất cho đợt rút hồ sơ chung là 481 điểm vào ngày 29/03/2023 và có 7,000 ứng viên nhận được thư mời ITA trong đợt này. Điểm số CRS cao nhất là 561 vào ngày 06/12/2023 và có 4,750 ứng viên theo diện rút hồ sơ chung nhận được thư ITA. 

Trong số các ứng viên đã nhận được ITA trong các đợt rút hồ sơ chỉ dành cho Chương trình Đề cử tỉnh bang liên kết với Express Entry, điểm CRS cao nhất là 791 trong đợt rút hồ sơ vào 15/02/2023 với 699 ứng viên nhận được thư mời. Điểm CRS thấp nhất là 691 vào ngày 10/5/2023 trong đợt rút hồ sơ với 589 ứng viên PNP nhận được thư mời. 

Có 1 đợt rút hồ sơ dành cho diện Lao động tay nghề liên bang có điểm CRS thấp nhất là 489 điểm diễn ra vào ngày 02/02/2023 với 3,300 ứng viên nhận được thư mời. 

Trong số các đợt rút hồ sơ theo danh mục ngành nghề, điểm số CRS thấp nhất là dành cho các ứng viên trong đợt rút hồ sơ duy nhất trong ngành Nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp với điểm số là 354 diễn ra vào ngày 28/09/2023. IRCC đã gửi thư mời nộp hồ sơ cho 600 ứng viên. 

Điểm cao nhất năm nay dành cho diện rút hồ sơ theo danh mục ngành nghề đã diễn ra 2 lần. Vào ngày 05/07, 500 ứng viên thuộc các ngành nghề STEM có điểm tối thiểu 486 đã nhận được ITA. Vào ngày 25/10, 300 ứng viên thông thạo tiếng Pháp đã nhận được ITA trong đợt rút hồ sơ có cùng số điểm tối thiểu trên. 

Tần suất các đợt rút hồ sơ

Trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 6, các đợt rút hồ sơ Express Entry diễn ra cách nhau khoảng 1-2 tuần một lần.

Tuy nhiên, hướng dẫn của Bộ trưởng cho thấy kể từ tháng 7/2023, các đợt rút hồ sơ thường tập trung vào 1 tuần cố định mỗi tháng.

Số lượng đợt rút hồ sơ nhiều nhất là vào tháng 12/2023 khi có 7 lần rút diễn ra từ 6/12 đến 21/12. Số lượng đợt rút hồ sơ nhiều thứ 2 là 5 đợt rút diễn ra từ 04/07 đến 12/07/2023. Tháng 9 cũng có 5 đợt rút hồ sơ diễn ra trong 2 tuần và có 4 đợt rút diễn ra trong tháng 10. Trong đó, có 3 đợt rút diễn ra trong vòng 1 tuần. 

Việc rút hồ sơ đã bị tạm dừng trong khoảng thời gian từ ngày 26/10 đến ngày 06/12. IRCC không xác nhận lý do nhưng có nhiều khả năng liên quan đến các vấn đề về sự cố công nghệ thông tin, các vấn đề về nhân sự hoặc có thể Bộ di trú đã đạt được các mục tiêu Express Entry được nêu trong Kế hoạch nhập cư. 

Tóm tắt kết quả các đợt rút hồ sơ Express Entry từ tháng 06/2023 đến nay 

Ngày  Chương trình  Số lượng thư mời 
(ITAs) 
Điểm CRS tối thiểu 
19/12  Nhóm kỹ thuật  1,000  425 
18/12  Tất cả chương trình  1,325  542 
08/12  Nhóm STEM  5,900  481 
07/12  Nhóm tiếng Pháp  1,000  470 
06/12  Tất cả chương trình  4,750  561 
26/10  Nhóm y tế  3,600  431 
25/10  Nhóm tiếng Pháp  300  486 
24/10  Nhóm chương trình PNP liên kết Express Entry  1,548  776 
10/10  Tất cả chương trình  3,725  500 
28/09  Nhóm nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp  600  354 
27/09  Nhóm tiếng Pháp  500  472 
26/09  Tất cả chương trình  3,000  504 
20/09  Nhóm vận tải  1,000  435 
19/09  Tất cả chương trình  3,200  531 
15/08  Tất cả chương trình  4,300  496 
03/08  Nhóm vận tải  1,500  388 
02/08  Nhóm tiếng Pháp  800  435 
01/08  Tất cả chương trình  2,000  517 
12/07  Nhóm tiếng Pháp  3,800  375 
11/07  Tất cả chương trình  800  505 
07/07  Nhóm tiếng Pháp  2,300  439 
06/07  Nhóm y tế  1500  463 
05/07  Nhóm STEM  500  486 
04/07  Tất cả chương trình  700  511 
28/06  Nhóm y tế  500  476 
27/06  Tất cả chương trình  4,300  486 
08/06  Tất cả chương trình  4,800  486 

Định hướng trong năm 2024 

Theo Kế hoạch nhập cư 2024-2026 mà Bộ di trú đã công bố trong thời gian gần đây, Canada sẽ tiếp nhận khoảng 110,000 thường trú nhân mới thông qua chương trình Express Entry trong năm 2024. Trong năm 2023, IRCC đã nhắm mục tiêu là có 82,880 ứng viên Express Entry được tiếp nhận. Trong khoảng thời gian từ đợt rút hồ sơ đầu tiên vào 11/01 đến đợt rút gần nhất là 21/12, Bộ di trú đã cấp tổng cộng 110,266 thư mời ITA. 

Điều này không nhất thiết có nghĩa là tất cả các ứng viên sẽ được tiếp nhận vào Canada vào cuối năm nay vì IRCC có thể mất tới 6 tháng để xử lý hồ sơ đăng ký Express Entry của ứng viên. Nhiều ITA được cấp vào năm 2023 nhưng sẽ được tính vào năm 2024. 

Ngoài ra, có khả năng Bộ trưởng sẽ thay đổi các danh mục ngành nghề hiện tại để lựa chọn ứng viên tiềm năng dựa trên danh mục. Điều này phụ thuộc vào những kết quả trong báo cáo hàng năm của IRCC gửi Quốc hội và phản hồi từ các bên liên quan của IRCC như chính quyền tỉnh và vùng lãnh thổ cũng như các dịch vụ định cư. 

Các bên liên quan này sẽ đánh giá cách các ứng viên Express Entry xem họ có hòa nhập với lực lượng lao động và nền kinh tế địa phương cũng như liệu rằng họ có thể tìm được việc làm phù hợp trong lĩnh vực của mình hay không. 

Nếu Bộ trưởng cho rằng các danh mục hiện tại không đáp ứng được yêu cầu của IRCC trong việc mời các ứng viên có nhiều khả năng hỗ trợ nền kinh tế Canada nhất, ông có thể tạo ra một nhóm danh mục khác phù hợp hơn.


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: