Lao động tay nghề - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Lao động tay nghề

British Columbia, Alberta và Manitoba công bố kết quả chương trình đề cử tỉnh bang từ ngày 06/10 đến 12/10

3 tỉnh bang Canada: British Columbia, Manitoba, Alberta đã công bố kết quả mời ứng viên nộp hồ sơ chương trình đề cử tỉnh bang (PNP)

Thị trường lao động Canada: Mức lương tối thiểu chính thức tăng ở 6 tỉnh bang Canada

Người dân Canada ở 6 tỉnh bang sẽ chính thức được tăng mức lương tối thiểu theo giờ tính đến ngày 01/10/2023

Canada công bố đợt rút hồ sơ dựa trên mục tiêu ngành nghề vận tải

Vào ngày 31/05, bộ di trú Canada thông báo thay đổi mục tiêu rút hồ sơ của hệ thống Express Entry