Chương trình đầu tư định cư New Brunswick là tiểu mục của Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP). Đây là chương trình định cư New Brunswick dành cho các doanh nhân có vốn và kinh nghiệm sở hữu, quản lý doanh nghiệp.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang New Brunswick nhắm mục tiêu vào các ứng viên đủ tiêu chuẩn đáp ứng các nhu cầu cụ thể về kinh tế và thị trường lao động trong tỉnh. Theo NBPNP, các ứng cử viên có thể đủ điều kiện thông qua một trong năm dòng:

  • New Brunswick Express Entry Stream.
  • New Brunswick Skilled Worker Stream.
  • New Brunswick Skilled Worker Stream for Truck Drivers.
  • New Brunswick Entrepreneurial Stream.
  • New Brunswick Post-Graduate Entrepreneurial Stream.

I. New Brunswick Express Entry Stream

New Brunswick Express Entry Stream nhắm mục tiêu đến các ứng viên có hồ sơ trong Nhóm Express Entry của liên bang.

Họ phải có kỹ năng, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc để đóng góp cho nền kinh tế của New Brunswick và sẵn sàng sinh sống và làm việc lâu dài tại tỉnh bang.

Các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về tư cách ban đầu, trước khi được đánh giá và cho điểm dựa trên sáu yếu tố: tuổi tác, trình độ học vấn, kỹ năng ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc, lời mời làm việc và khả năng thích ứng.

Dòng nhập cảnh New Brunswick Express: Yêu cầu về tính đủ điều kiện ban đầu

1) Kết nối với New Brunswick

Ứng viên phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

  • Đang sống ở New Brunswick và làm việc toàn thời gian được trả lương từ một công ty ở New Brunswick trong một nghề nghiệp được liệt kê là loại kỹ năng 0 hoặc kỹ năng cấp độ A hoặc B của NOC.
  • Nhận lời mời làm việc liên tục, được trả lương, toàn thời gian từ một công ty ở New Brunswick trong một nghề nghiệp được liệt kê là NOC 0, A hoặc B.
  • Đã được New Brunswick lựa chọn từ nhóm Express Entry để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của tỉnh.

2) Có ý định định cư New Brunswick

Các ứng cử viên phải chứng minh ý định thực sự khi chọn định cư New Brunswick. Ví dụ về các cách có thể thiết lập mục đích bao gồm:

   • Mô tả các hành động được thực hiện để định cư New Brunswick lâu dài.
   • Việc làm hiện tại ở New Brunswick.
  • Chi tiết tìm kiếm việc làm.
  • Thời gian cư trú trước đây và / hoặc thời gian hiện tại ở New Brunswick.
   • Sự tham gia của cộng đồng.
  • Khả năng tự hỗ trợ bản thân tại New Brunswick.
   • Kết nối đến New Brunswick thông qua công việc, học tập hoặc gia đình.
   • Mạng lưới chuyên nghiệp và các chi nhánh.
  • Cư trú bao gồm các hợp đồng thuê hộ gia đình và / hoặc quyền sở hữu tài sản.
  • Mối quan hệ gia đình và các mối quan hệ và kết nối xã hội khác.
  • Thông tin chi tiết về các chuyến thăm trước đây đến Canada.
  • Kết nối với các khu vực pháp lý khác ở Canada.

3) Có quỹ quyết toán cần thiết

Các quỹ định cư bắt buộc đối với New Brunswick Express Entry cũng giống như các quỹ định cư của chính phủ liên bang.

4) Đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của các nghề được phân loại là NOC 0, A hoặc B

5) Nhận lời mời làm việc chính thức (nếu có)

Không bắt buộc phải có thư mời làm việc cho New Brunswick Express Entry Stream.

Tuy nhiên, những người đã được nhận, đó phải là công việc lâu dài, toàn thời gian và không theo mùa vụ trong một nghề nghiệp đủ điều kiện. Toàn thời gian có nghĩa là tối thiểu 30 giờ mỗi tuần hoặc 1,560 giờ mỗi năm.

6) Được cung cấp mức lương cạnh tranh (nếu có)

Khi một lời mời làm việc được bao gồm trong đơn xin việc, mức lương được đề nghị phải:

  • Đáp ứng hoặc vượt quá mức lương trung bình cho nghề nghiệp ở khu vực cụ thể của New Brunswick.
  • Có thể so sánh với tỷ lệ trả cho người lao động có cùng trình độ kinh nghiệm và được đào tạo cho các công việc tương đương ở New Brunswick.
  • Phù hợp với cơ cấu tiền lương của người sử dụng lao động.

New Brunswick Express Entry Stream: Các yếu tố lựa chọn

Một trong những yêu cầu về tính đủ điều kiện được đáp ứng, các cử nhân được cho điểm dựa trên lựa chọn hệ điều hành. Thí sinh phải đạt 67 điểm trong số 100 điểm có thể để đủ điều kiện.

1) Tuổi

Ứng viên phải có độ tuổi từ 22 đến 55.

Điểm tối đa: 12

Tuổi Điểm
Dưới 22 0
22-35 12
36 11
37 10
38 9
39 8
40 7
41 6
42 5
43 4
44 3
45 2
46 1
47 hoặc lớn hơn  0

2) Kỹ năng ngôn ngữ

Các ứng cử viên phải đạt điểm tối thiểu của Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) 4 ở các môn đọc, viết, nói và nghe đối với ngôn ngữ chính thức đầu tiên (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp). Các ứng viên ghi thêm điểm cho một CLB 5 tối thiểu bằng ngôn ngữ chính thức thứ hai.

Điểm tối đa: 28

Ngôn ngữ chính thứ nhất Đọc Viết  Nghe Nói  Tổng
CLB 9+ 6 6 6 6 24
CLB 8 5 5 5 5
CLB 7 4 4 4 4
Ngôn ngữ chính thứ 2 
CLB 5+ ở các kĩ năng  4

3) Học vấn

Có trình độ học vấn trung học cơ sở tối thiểu, đạt được ở Canada hoặc với báo cáo Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) nếu được lấy bên ngoài Canada.

Điểm tối đa: 25

Trình độ học vấn Điểm 
Trình độ đại học tiến sĩ (Ph.D.) 25
Bằng thạc sĩ HOẶC bằng cấp chuyên nghiệp cần thiết để hành nghề trong một nghề được cấp phép 23
Hai hoặc nhiều chứng chỉ, bằng cấp, văn bằng hoặc chứng chỉ của một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc học viện được công nhận khác. Một phải dành cho một chương trình ít nhất ba năm. 22
Bằng cử nhân hoặc chương trình ba năm trở lên tại một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc học viện được công nhận khác 21
Bằng cấp hai năm, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ từ một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc một học viện được công nhận khác 19
Bằng cấp một năm, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ từ một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc một học viện được công nhận khác 15
Bằng tốt nghiệp THCS (tốt nghiệp THPT). 5

4) Kinh nghiệm làm việc

Các ứng viên đạt tối đa 15 điểm cho kinh nghiệm làm việc ở cấp độ kỹ năng NOC 0, A hoặc B. Công việc phải được trả lương và toàn thời gian, hoặc bán thời gian tương đương.

Điểm tối đa: 15

Số năm kinh nghiệm Điểm 
6 hoặc nhiều hơn  15
4-5 13
2-3 11
1 9

5) Đề nghị việc làm

Ứng viên đạt 10 điểm cho một thư mời làm việc đủ điều kiện, hãy cung cấp một trong các tình huống dưới đây sẽ được áp dụng.

Điểm tối đa: 10

Tình huống 1: Ứng viên hiện đang làm việc tại New Brunswick với giấy phép lao động và  đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

  • Giấy phép lao động của bạn có hiệu lực cả khi nộp đơn và khi thị thực thường trú nhân được cấp (hoặc ứng viên được phép làm việc ở Canada mà không cần giấy phép lao động khi thị thực của ứng viên được cấp).
  • IRCC đã cấp giấy phép lao động của bạn dựa trên LMIA tích cực từ Cơ quan Việc làm và Phát triển Xã hội Canada đối với nghề nghiệp được liệt kê dưới loại kỹ năng 0 hoặc mức kỹ năng A hoặc B của NOC.
  • Bạn đang làm việc cho một chủ lao động ở New Brunswick có tên trên giấy phép lao động của ứng viên
  • Người sử dụng lao động đó đã đưa ra một lời mời làm việc hợp lệ dựa trên việc ứng viên  được chấp nhận là một công nhân lành nghề.

Tình huống 2: ứng viên hiện đang làm việc ở New Brunswick trong một công việc được miễn yêu cầu LMIA do:

  • Một hiệp định quốc tế như NAFTA, hoặc
  • Đó là một lợi ích đáng kể cho lợi ích của Canada, hoặc
  • Một thỏa thuận liên bang-tỉnh.

Ứng viên cũng đáp ứng TẤT CẢ các điều kiện sau:

  • Giấy phép lao động của ứng viên  có hiệu lực cả khi nộp đơn và khi thị thực thường trú nhân được cấp (hoặc bạn được phép làm việc ở Canada mà không cần giấy phép lao động khi thị thực được cấp).
  • Người sử dụng lao động hiện tại  đã đưa ra một lời mời làm việc hợp lệ dựa trên việc ứng viên được chấp nhận là một công nhân lành nghề.
  • Ứng viên hiện đang làm việc cho chủ lao động được chỉ định trong giấy phép lao động.
  • ứng viên đã làm việc cho chủ lao động đó ít nhất một năm, liên tục toàn thời gian hoặc bán thời gian tương đương.

Tình huống 3: ứng viên hiện không có giấy phép lao động hoặc không có kế hoạch làm việc ở Canada trước khi nhận được thị thực thường trú nhân và chủ lao động có LMIA và đưa ra  một lời mời làm việc hợp lệ dựa trên LMIA đó và bạn được chấp nhận với tư cách là người công nhân có kĩ năng.

6) Khả năng thích ứng

Các ứng cử viên và vợ/ chồng hoặc bạn đời của họ ghi điểm cho các yếu tố về khả năng thích ứng.

Đương đơn chính 

Yếu tố khả năng thích ứng Điểm 
Việc làm trước đây ở New Brunswick 10
Việc học tập trước đây ở New Brunswick 10
Việc làm được sắp xếp 5
Đương đơn chính hoặc vợ / chồng hoặc bạn đời có họ hàng ở New Brunswick với tư cách là công dân hoặc thường trú nhân Canada 5

Vợ/chồng hoặc bạn đời

Yếu tố khả năng thích ứng Điểm 
Khả năng ngôn ngữ (CLB 4 trở lên) 5
Một năm kinh nghiệm làm việc tại New Brunswick trở lên 5
Học toàn thời gian từ hai năm trở lên ở New Brunswick 5

II. New Brunswick Skilled Worker Stream

New Brunswick Skilled Worker Stream nhằm vào các ứng viên đã nhận được lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian từ nhà tuyển dụng New Brunswick.

Dòng công nhân lành nghề New Brunswick: Yêu cầu về tính đủ điều kiện

1) Lời mời làm việc chân chính

Cung cấp việc làm cho vị trí cố định, toàn thời gian trong một nghề nghiệp đủ điều kiện.

  • Công nhân tay nghề cao: NOC 0, A, B.
  • Công nhân bán kỹ năng: NOC C.
  • Công nhân kỹ năng thấp: NOC D loại kỹ năng 7, 8 và 9.

2) Bằng cấp

Các ứng cử viên phải chứng minh họ đủ tiêu chuẩn cho vị trí đang được đề nghị.

3) Được cung cấp mức lương cạnh tranh

Mức lương được cung cấp phải:

  • Đáp ứng hoặc vượt quá mức lương trung bình cho nghề nghiệp ở khu vực cụ thể của New Brunswick.
  • Có thể so sánh với tỷ lệ trả cho người lao động có cùng cấp độ kinh nghiệm và được đào tạo cho các công việc tương đương ở New Brunswick.
  • Phù hợp với cơ cấu tiền lương của người sử dụng lao động.

4) Có ý định cư trú tại New Brunswick.

Các ứng cử viên phải chứng minh ý định định cư New Brunswick thực sự. Ví dụ về các cách có thể thiết lập mục đích bao gồm:

  • Mô tả các hành động được thực hiện để định cư lâu dài ở New Brunswick.
  • Việc làm hiện tại ở New Brunswick.
  • Chi tiết tìm kiếm việc làm.
  • Thời gian cư trú trước đây và / hoặc thời gian hiện tại ở New Brunswick.
  • Sự tham gia của cộng đồng.
  • Khả năng tự hỗ trợ bản thân tại New Brunswick.
  • Kết nối đến New Brunswick thông qua công việc, học tập hoặc gia đình.
  • Mạng lưới chuyên nghiệp và các chi nhánh.
  • Cư trú bao gồm các hợp đồng thuê hộ gia đình và / hoặc quyền sở hữu tài sản.
  • Mối quan hệ gia đình và các mối quan hệ và kết nối xã hội khác.
  • Thông tin chi tiết về các chuyến thăm trước đây đến Canada.

5) Nghề nghiệp được quản lý ở New Brunswick

Ứng viên phải có chứng chỉ bắt buộc hoặc giấy phép trong lời mời làm việc dành cho một nghề nghiệp được quy định.

Dòng công nhân lành nghề của New Brunswick: Các yếu tố lựa chọn

Một trong những yêu cầu về tính đủ điều kiện được đáp ứng, các ứng cử viên được cho điểm dựa trên sáu yếu tố lựa chọn. Thí sinh phải đạt 60 điểm trong số 100 điểm có thể để đủ điều kiện.

1) Tuổi

Ứng viên phải trong độ tuổi từ 19 đến 55.

Điểm tối đa: 10

Tuổi  Điểm 
22-55 10
19-21 8

2) Kỹ năng ngôn ngữ

Các ứng cử viên phải đạt điểm tối thiểu của Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) 4 ở các môn đọc, viết, nói và nghe đối với ngôn ngữ chính thức đầu tiên (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp). Các ứng viên ghi thêm điểm cho một CLB 4 tối thiểu bằng ngôn ngữ chính thức thứ hai.

Điểm tối đa: 28

Ngôn ngữ chính thứ nhất Đọc Viết  Nghe Nói  Tổng
CLB 7+ 6 6 6 6 24
CLB 5-6 5 5 5 5
CLB 4 4 4 4 4
Ngôn ngữ chính thứ 2 
CLB 4+ ở các kĩ năng  4

3) Giáo dục

Có trình độ học vấn trung học cơ sở tối thiểu, đạt được ở Canada hoặc với báo cáo Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) nếu có ở bên ngoài Canada.

Điểm tối đa: 20

Trình độ học vấn Điểm 
Trình độ đại học tiến sĩ (Ph.D.) 20
Bằng thạc sĩ HOẶC bằng cấp chuyên nghiệp cần thiết để hành nghề trong một nghề được cấp phép 20
Hai hoặc nhiều chứng chỉ, bằng cấp, văn bằng hoặc chứng chỉ của một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc học viện được công nhận khác. Một phải dành cho một chương trình ít nhất ba năm. 19
Bằng cử nhân hoặc chương trình ba năm trở lên tại một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc học viện được công nhận khác 19
Bằng cấp hai năm, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ từ một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc một học viện được công nhận khác 18
Bằng cấp một năm, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ từ một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc một học viện được công nhận khác 17
Bằng tốt nghiệp THCS (tốt nghiệp THPT). 15

4) Kinh nghiệm làm việc

Các ứng viên đạt điểm tối đa 20 điểm cho kinh nghiệm làm việc toàn thời gian liên quan đến lời mời làm việc có được trong năm năm qua. Ứng viên phải có tối thiểu một năm kinh nghiệm trong năm năm gần đây nhất.

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc đối với sinh viên tốt nghiệp quốc tế.

Kinh nghiệm làm việc phải:

 • Toàn thời gian
 • Làm việc với một hoặc nhiều nhà tuyển dụng
 • Tham gia NOC liên quan đến lời mời làm việc của bạn từ nhà tuyển dụng New Brunswick
 • Được thanh toán.
 • Được lấy ở Canada và / hoặc nước ngoài
 • Nếu dựa trên việc tự kinh doanh, được xác nhận bằng các tài liệu chính thức.
 • Không dựa trên việc tự kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, ăn uống và lưu trú.

Điểm tối đa: 20

Số năm kinh nghiệm Điểm 
5 20
4 16
3 12
2 8
1 5

5) Các lĩnh vực ưu tiên

Các ứng viên có thể được cộng 10 điểm nếu lời mời làm việc của họ thuộc lĩnh vực ưu tiên và nhà tuyển dụng có thể chứng minh rằng họ không thể xác định được các ứng viên đủ tiêu chuẩn trong thị trường lao động địa phương.

Điểm tối đa: 10

Lĩnh vực  Điểm
Trung tâm dịch vụ kinh doanh 10
Giáo dục 10
Chăm sóc sức khỏe  10
Sản xuất  10
Vận chuyển 10

6) Khả năng thích ứng

Các ứng cử viên và vợ / chồng hoặc người bạn đời của họ có thể đạt đến 12 điểm cho các yếu tố về khả năng thích ứng.

Điểm tối đa: 12

Đương đơn chính

Yếu tố khả năng thích ứng Điểm 
Đã từng làm việc ở New Brunswick tối thiểu 2 trong 5 năm qua 10
Nhà tuyển dụng có LMIA tích cực dựa trên lời mời làm việc hoặc công việc được miễn LMIA, HOẶC

Nhà tuyển dụng đã phỏng vấn và tuyển dụng ứng viên thông qua phái đoàn tuyển dụng quốc gia hoặc quốc tế của New Brunswick trong 12 tháng qua

8
Đã từng làm việc ở New Brunswick tối thiểu 1 trong 5 năm qua, HOẶC

Đã học và tốt nghiệp từ một trường sau trung học ở New Brunswick với ít nhất sáu tháng kinh nghiệm làm việc tại tỉnh.

7
2 năm giáo dục sau trung học từ một tổ chức được công nhận ở New Brunswick 10
1 năm giáo dục sau trung học từ một tổ chức được công nhận ở New Brunswick 7
Ứng cử viên chính hoặc vợ / chồng hoặc bạn đời  ở New Brunswick với tư cách là công dân hoặc thường trú nhân Canada 5

Vợ/ chồng hoặc bạn đời

Yếu tố khả năng thích ứng Điểm
Khả năng ngôn ngữ (CLB 4 trở lên trong tất cả các khả năng ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) HOẶC

Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc tại New Brunswick trong năm năm qua

5

III. The New Brunswick Skilled Worker Stream for Truck Drivers

Dòng Công nhân Có tay nghề của New Brunswick dành cho Người lái xe tải đặc biệt nhắm vào các ứng viên theo NOC 7511 dành cho Người lái xe tải chuyên chở, những người đã nhận được lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian từ nhà tuyển dụng New Brunswick.

Dòng công nhân lành nghề New Brunswick dành cho người lái xe tải: Yêu cầu về tính đủ điều kiện

1) Dự định cư trú tại New Brunswick

Các ứng cử viên có thể được yêu cầu thể hiện ý định định cư New Brunswick bằng cách cung cấp bằng chứng có thể bao gồm đào tạo lái xe tải ở Atlantic Canada, nhật ký lái xe cho thấy thời gian ở tỉnh, cư trú trong tỉnh, quan hệ gia đình, v.v.

2) Kinh nghiệm làm việc

Ứng viên phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong 5 năm gần nhất, bao gồm 6 tháng ở New Brunswick theo giấy phép lao động được hỗ trợ bởi Đánh giá tác động thị trường lao động hoặc Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.

3) Đề nghị việc làm

a. Để đủ điều kiện, người sử dụng lao động phải:.

  • Đã hoạt động liên tục, tích cực tại New Brunswick ít nhất 2 năm với cùng một chủ sở hữu.
  • Có một sự hiện diện thực tế ở New Brunswick.
  • Tuân theo các tiêu chuẩn việc làm của liên bang và tỉnh bang.
  • Không vi phạm Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư (IRPA) hoặc Nhập cư và
  • Quy định Bảo vệ Người tị nạn (IRPR).
  • Tích cực tham gia vào công việc kinh doanh của NB, và do đó kết nối trực tiếp với việc làm của ứng viên.

b. Thư mời làm việc phải là cố định, toàn thời gian và không theo mùa ít nhất 30 giờ một tuần hoặc 1.560 giờ một năm.

c) Mức lương đưa ra phải cạnh tranh với mức lương của New Brunswick cho nghề nghiệp.

d) Thí sinh phải có Giấy phép Lái ​​xe Hạng 1 của New Brunswick.

4) Các yếu tố lựa chọn

Các yếu tố lựa chọn tài xế xe tải cũng giống như các yếu tố đối với New Brunswick Skilled Worker Stream – Dòng công nhân lành nghề (xem ở trên).

IV. The New Brunswick Entrepreneurial Stream

Chương trình Doanh nhân của Chương trình Đề cử Tỉnh New Brunswick nhắm đến các chuyên gia sẵn sàng đầu tư vào một doanh nghiệp trong tỉnh và chuyển đến đó cùng gia đình.

Các yêu cầu chính là:

  • Có kết nối đủ điều kiện đến New Brunswick.
  • Từ 22 đến 55 tuổi.
  • Bằng tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp sau trung học tối thiểu hai năm.
  • Đạt ít nhất cấp độ 5 trong bài kiểm tra Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada để nói, nghe, đọc và viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
  • Đã hoàn thành giáo dục sau trung học toàn thời gian ít nhất hai năm.
  • Giá trị ròng cá nhân thu được hợp pháp ít nhất là 600.000 đô la, trong đó 300.000 đô la phải có sẵn ở dạng thanh khoản không bị cản trở.
  • Đầu tư ít nhất 250.000 đô la vào một doanh nghiệp ở New Brunswick, nắm quyền sở hữu ít nhất 33 phần trăm.
  • Ký Thỏa thuận Hoạt động Kinh doanh với chính quyền tỉnh bang New Brunswick và trả một khoản tiền đặt cọc là 100.000 đô la.
  • Kinh doanh phải tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể cho New Brunswick.
  • Thể hiện kinh nghiệm kinh doanh – ba năm sở hữu hoặc năm năm kinh nghiệm quản lý cấp cao trong năm năm qua.
  • Gửi một khái niệm kinh doanh từ 1.000 đến 1.500 từ.
  • Tiến hành một chuyến thăm khám phá đến New Brunswick, hoặc tham gia vào một phiên thông tin do chính quyền tỉnh New Brunswick cung cấp.
  • Có ý định sống lâu dài ở New Brunswick.

Tìm hiểu thêm: Những ưu tiên sắp tới trong chính sách nhập cư mới của Canada

Quy trình đăng ký

Bước 1: Gửi Expression of interest (EOI)

Các ứng cử viên nộp EOI được đánh giá bằng điểm số dựa trên các yếu tố được liệt kê ở trên.

Bước 2: Lời mời nộp đơn (ITA)

Ứng viên được chọn sẽ nhận được Thư mời nộp hồ sơ. Ứng viên có 90 ngày để nộp đơn xin nhập cư cho sở di trú New Brunswick.

Các ứng viên nhận được ITA phải sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ kế toán được chỉ định để hoàn thành báo cáo xác minh giá trị ròng.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

Các quan chức của New Brunswick đánh giá đơn của ứng viên, bao gồm chất lượng và tính khả thi của kế hoạch kinh doanh. Giai đoạn này có thể bao gồm một lời mời hoặc một cuộc phỏng vấn.

Bước 4: Quyết định đề cử

Các ứng cử viên được chấp thuận sẽ nhận được một lá thư với hướng dẫn nộp một Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh đã ký và ghi ngày tháng cùng khoản tiền đặt cọc 100.000 đô la cho Bộ Giáo dục Sau Trung học, Đào tạo và Lao động (Department of Post-Secondary Education, Training and Labour). Việc này phải được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thư.

Bước 5: Đơn đăng ký thường trú

Các ứng cử viên thành công đã nhận được đề cử từ New Brunswick, để sử dụng trong việc nộp đơn cho  Cơ qua tị nạn nhập cư và Quốc tịch Canada để được thường trú.

Bước 6: Đến và thành lập doanh nghiệp ở New Brunswick

  • Trong vòng 30 ngày: Báo cáo việc làm của bạn cho Phòng Giáo dục, Đào tạo và Lao động Sau Trung học.
  • Với 60 ngày: Tham gia buổi gặp mặt trực tiếp với cán bộ của Vụ Giáo dục, Đào tạo và Lao động Sau Trung học cơ sở.
  • Trong vòng 180 ngày: Tham gia cuộc họp báo cáo tiến độ trực tiếp với cán bộ của Vụ Giáo dục Sau Trung học, Đào tạo và Lao động.
  • Trong vòng hai năm: Trong vòng hai năm, các ứng cử viên phải thành lập doanh nghiệp của mình phù hợp với Thỏa thuận hoạt động kinh doanh. Khoảng thời gian này không thể kéo dài. Việc không thiết lập được hoạt động kinh doanh dẫn đến việc bị mất 100.000 đô la tiền ký quỹ.
  • Trong vòng ba năm: Trong vòng ba năm kể từ ngày ứng cử viên hạ cánh hoặc một năm kể từ ngày bắt đầu kinh doanh (tùy điều kiện nào đến trước), ứng viên có thể nộp đơn xin hoàn lại số tiền đặt cọc 100.000 đô la, miễn là đáp ứng các điều khoản của Thỏa thuận hoạt động kinh doanh.

V. The New Brunswick Post-Graduate Entrepreneurial Stream

New Brunswick Post-Graduate Entrepreneurial Stream nhắm mục tiêu đến sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng cộng đồng được công nhận ở New Brunswick.

Các ứng cử viên phải bắt đầu hoặc mua lại một doanh nghiệp ở New Brunswick và điều hành nó trong ít nhất một năm, đồng thời có Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện

Từ 22 đến 40 tuổi.

  • Đạt ít nhất cấp độ 7 trong Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada để nói, nghe, đọc và viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
  • Đã hoàn thành ít nhất hai năm giáo dục sau trung học toàn thời gian tại một trường đại học hoặc cao đẳng cộng đồng được công nhận ở New Brunswick.
  • Đã sống ở New Brunswick trong suốt thời gian của khóa học (các khóa học đào tạo từ xa không đủ điều kiện).
  • Có 100% sở hữu và điều hành một doanh nghiệp trong một năm.
  • Có Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp hợp lệ.
  • Có ý định sống lâu dài ở New Brunswick.

Quy trình đăng ký Chương trình định cư New Brunswick

Bước 1. Gửi Biểu hiện Quan tâm (EOI)

Các ứng cử viên nộp EOI được đánh giá bằng điểm số dựa trên các yếu tố được liệt kê ở trên.

Bước 2. Lời mời nộp đơn (ITA)

Ứng viên thành công nhận được Thư mời nộp hồ sơ.

Bước 3. Gửi đơn đăng ký

Ứng viên nộp đầy đủ hồ sơ cho Chương trình Đề cử Tỉnh bang New Brunswick và tham gia phỏng vấn.

Bước 4. Đơn xin thường trú

Các ứng cử viên nộp đơn xin thường trú cho Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada.

Bước 5. Đến New Brunswick

Người nộp đơn báo cáo sẽ hạ cánh trong vòng 30 ngày tới các văn phòng NBPNP ở Fredericton, New Brunswick.

Đăng ký để được tư vấn về Chương trình định cư New Brunswick tại đây:

Đăng ký tư vấn

Share this: