Trang tin của thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa đăng tải bức thư ủy nhiệm mà ông gửi cho bộ trưởng di trú Sean Fraser, nêu rõ những ưu tiên sắp tới của chính sách nhập cư mới của Canada.
Thư ủy nhiệm là tài liệu chính sách quan trọng nhất hướng dẫn hệ thống nhập cư của Canada. Những nội dung này không chỉ tác động đến các chính sách nhập cư của liên bang mà còn của các tỉnh bang, do chính phủ liên bang đóng vai trò chủ đạo trong việc quản lý hệ thống nhập cư của quốc gia.

Tóm tắt về các ưu tiên sắp tới của chính sách nhập cư mới của Canada

Thực hiện chỉ tiêu nhập cư:

Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu nhập cư 2021-2023, thu hút những người nhập cư Canada nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi kinh tế.

Xử lý hồ sơ:

Giảm thời gian xử lý hồ sơ, bao gồm cả việc giải quyết sự chậm trễ do COVID-19 gây ra.

Đoàn tụ gia đình:

Giới thiệu các hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến cho các chương trình đoàn tụ gia đình và thực hiện chương trình cấp tư cách tạm trú cho vợ / chồng và con cái ở nước ngoài trong thời gian chờ xử lý đơn xin thường trú.

Miễn lệ phí nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada:

Bỏ phí thi quốc tịch cho những thường trú nhân đủ điều kiện nhận quốc tịch.

Thiết lập hệ thống nhà tuyển dụng đáng tin cậy:

Cùng với Bộ trưởng Bộ Lao động, thiết lập một hệ thống Nhà tuyển dụng đáng tin cậy cho các công ty Canada thuê lao động nước ngoài tạm thời và như một phần của việc cải thiện dòng visa Global Talent của chương trình Foreign Worker Program, đơn giản hóa việc gia hạn giấy phép, duy trì tiêu chuẩn thời gian xử lý hai tuần và thiết lập đường dây nóng của nhà tuyển dụng. Tiếp tục làm việc với các tỉnh, vùng lãnh thổ và các cơ quan quản lý để cải thiện việc công nhận chứng chỉ nước ngoài.

Người lao động không có giấy tờ:

Xây dựng dựa trên các chương trình thí điểm hiện có để tìm hiểu thêm các cách thức quy định tình trạng cho những người lao động không có giấy tờ, những người đang đóng góp cho các cộng đồng ở Canada.

Nhập cư khối pháp ngữ:

Tiếp tục làm việc với Quebec để hỗ trợ kiến ​​thức tiếng Pháp cho những người nhập cư ở Quebec, tôn trọng quyền tài phán của tỉnh và bổ sung các biện pháp hiện có, đồng thời tiếp tục thực hiện một chiến lược quốc gia để hỗ trợ nhập cư khối Pháp ngữ trên khắp quốc gia.

Express Entry:

Mở rộng con đường trở thành Thường trú nhân cho sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài tạm thời thông qua hệ thống Express Entry.

Hỗ trợ tốt hơn cho các cộng đồng quy mô vừa và nhỏ:

Những cộng đồng này cần thêm người nhập cư để nâng cao tăng trưởng kinh tế và xã hội. Điều này sẽ bao gồm việc mở rộng chương trình Rural and Northern Immigration Pilot, chuyển Atlantic Immigration Pilot (AIP) thành chương trình chính thức lâu dài.

Người tị nạn Afghanistan: 

Thực hiện mục tiêu thu nhận 40.000 người tị nạn Afghanistan.

Tìm hiểu thêm: Định cư Canada không cần Job Offer – Tại sao không?

Canada.com.vn

Share this: